หมวดหมู่:

railway station names of MTR

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrailway station names of MTR

 • การออกเสียง : 尖沙咀 尖沙咀 [yue]
 • การออกเสียง : 機場 機場 [nan]
 • การออกเสียง : 銅鑼灣 銅鑼灣 [yue]
 • การออกเสียง : 旺角 旺角 [nan]
 • การออกเสียง : 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍 九龍 [yue]
 • การออกเสียง : 筲箕灣 筲箕灣 [yue]
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦 [yue]
 • การออกเสียง : 荃灣 荃灣 [yue]
 • การออกเสียง : 油麻地 油麻地 [yue]
 • การออกเสียง : 杏花邨 杏花邨 [yue]
 • การออกเสียง : 南昌 南昌 [zh]
 • การออกเสียง : 金鐘 金鐘 [yue]
 • การออกเสียง : 太古 太古 [zh]
 • การออกเสียง : 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียง : 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียง : 灣仔 灣仔 [yue]
 • การออกเสียง : 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียง : 跑馬地 跑馬地 [yue]
 • การออกเสียง : 大學 大學 [zh]
 • การออกเสียง : 上環 上環 [yue]
 • การออกเสียง : 太子 太子 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียง : 迪士尼 迪士尼 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔 黃埔 [zh]
 • การออกเสียง : 堅尼地城 堅尼地城 [yue]
 • การออกเสียง : 西灣河 西灣河 [yue]
 • การออกเสียง : 海洋公園 海洋公園 [yue]
 • การออกเสียง : 青衣 青衣 [zh]
 • การออกเสียง : 天后 天后 [zh]
 • การออกเสียง : 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียง : 鑽石山 鑽石山 [yue]
 • การออกเสียง : 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียง : 香港仔 香港仔 [yue]
 • การออกเสียง : 西營盤 西營盤 [yue]
 • การออกเสียง : 寶琳 寶琳 [yue]
 • การออกเสียง : 深水埗 深水埗 [yue]
 • การออกเสียง : 東涌 東涌 [yue]
 • การออกเสียง : 大窩口 大窩口 [yue]
 • การออกเสียง : 樂富 樂富 [yue]
 • การออกเสียง : 石硤尾 石硤尾 [yue]
 • การออกเสียง : 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียง : 油塘 油塘 [yue]
 • การออกเสียง : 美孚 美孚 [yue]
 • การออกเสียง : 奧運 奧運 [zh]
 • การออกเสียง : 欣澳 欣澳 [yue]
 • การออกเสียง : 調景嶺 調景嶺 [yue]
 • การออกเสียง : 海怡半島 海怡半島 [yue]
 • การออกเสียง : 茘枝角 茘枝角 [yue]
 • การออกเสียง : 炮台山 炮台山 [yue]
 • การออกเสียง : 長沙灣 長沙灣 [yue]
 • การออกเสียง : 荔景 荔景 [yue]
 • การออกเสียง : 藍田 藍田 [yue]
 • การออกเสียง : 何文田 何文田 [yue]
 • การออกเสียง : 茘景 茘景 [yue]
 • การออกเสียง : 添馬 添馬 [yue]
 • การออกเสียง : 坑口 坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 數碼港 數碼港 [yue]
 • การออกเสียง : 博覽館 博覽館 [yue]
 • การออกเสียง : 華富 華富 [yue]
 • การออกเสียง : 觀塘牛頭角 觀塘牛頭角 [yue]
 • การออกเสียง : 葵芳 葵芳 [yue]
 • การออกเสียง : 會展 會展 [yue]