หมวดหมู่:

railway station names (China)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrailway station names (China)

 • การออกเสียง : 三元里 三元里 [yue]
 • การออกเสียง : 三水 三水 [yue]
 • การออกเสียง : 下环 下环 [yue]
 • การออกเสียง : 世纪大道 世纪大道 [nan]
 • การออกเสียง : 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียง : 东晓南 东晓南 [yue]
 • การออกเสียง : 东涌 东涌 [yue]
 • การออกเสียง : 东直门 东直门 [zh]
 • การออกเสียง : 中关村 中关村 [zh]
 • การออกเสียง : 中大 中大 [yue]
 • การออกเสียง : 中山北路 中山北路 [yue]
 • การออกเสียง : 中山路 中山路 [wuu]
 • การออกเสียง : 丹桂 丹桂 [zh]
 • การออกเสียง : 丹灶 丹灶 [yue]
 • การออกเสียง : 九江 九江 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊村 五羊村 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊邨 五羊邨 [hak]
 • การออกเสียง : 五角场 五角场 [yue]
 • การออกเสียง : 五道口 五道口 [zh]
 • การออกเสียง : 井口 井口 [zh]
 • การออกเสียง : 交通大学 交通大学 [wuu]
 • การออกเสียง : 人和 人和 [hak]
 • การออกเสียง : 体育中心 体育中心 [zh]
 • การออกเสียง : 体育场 体育场 [zh]
 • การออกเสียง : 体育馆 体育馆 [zh]
 • การออกเสียง : 佘山 佘山 [wuu]
 • การออกเสียง : 佛山西站 佛山西站 [yue]
 • การออกเสียง : 倫教 倫教 [yue]
 • การออกเสียง : 華僑城北站 華僑城北站 [yue]
 • การออกเสียง : 公主坟 公主坟 [zh]
 • การออกเสียง : 农讲所 农讲所 [yue]
 • การออกเสียง : 凤凰 凤凰 [hak]
 • การออกเสียง : 前门 前门 [zh]
 • การออกเสียง : 动物园 动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 動物園 動物園 [ja]
 • การออกเสียง : 化龙 化龙 [yue]
 • การออกเสียง : 北京站 北京站 [zh]
 • การออกเสียง : 北京路 北京路 [yue]
 • การออกเสียง : 北桥 北桥 [nan]
 • การออกเสียง : 北滘 北滘 [yue]
 • การออกเสียง : 北碚 北碚 [zh]
 • การออกเสียง : 十六号码头 十六号码头 [yue]
 • การออกเสียง : 单店 单店 [zh]
 • การออกเสียง : 南北台​​​​ 南北台​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 南坪 南坪 [zh]
 • การออกเสียง : 南庄 南庄 [nan]
 • การออกเสียง : 南方報社 南方報社 [yue]
 • การออกเสียง : 南橫 南橫 [yue]
 • การออกเสียง : 南浦大桥 南浦大桥 [zh]
 • การออกเสียง : 南石路 南石路 [yue]
 • การออกเสียง : 博兴路 博兴路 [yue]
 • การออกเสียง : 双龙 双龙 [zh]
 • การออกเสียง : 司打口 司打口 [yue]
 • การออกเสียง : 同和 同和 [yue]
 • การออกเสียง : 四平路 四平路 [zh]
 • การออกเสียง : 土城 土城 [zh]
 • การออกเสียง : 坑口 坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 城郊 城郊 [zh]
 • การออกเสียง : 塘沽 塘沽 [zh]
 • การออกเสียง : 大剧院 大剧院 [yue]
 • การออกเสียง : 大學城北 大學城北 [yue]
 • บันทึกการออกเสียง : 大江 大江 [hak] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 大沥 大沥 [yue]
 • การออกเสียง : 大瀝 大瀝 [yue]
 • การออกเสียง : 大良 大良 [yue]
 • การออกเสียง : 天桥 天桥 [zh]
 • การออกเสียง : 天河公園 天河公園 [yue]
 • การออกเสียง : 天津大学 天津大学 [zh]
 • การออกเสียง : 天生 天生 [zh]
 • การออกเสียง : 太和 太和 [zh]
 • การออกเสียง : 太平 太平 [zh]
 • การออกเสียง : 如意坊 如意坊 [yue]
 • การออกเสียง : 妈阁 妈阁 [yue]
 • การออกเสียง : 媽閣 媽閣 [yue]
 • การออกเสียง : 安亭 安亭 [zh]
 • การออกเสียง : 官桥 官桥 [nan]
 • การออกเสียง : 官橋 官橋 [nan]
 • การออกเสียง : 少年宮站 少年宮站 [yue]
 • การออกเสียง : 展览馆 展览馆 [zh]
 • การออกเสียง : 市二宫 市二宫 [yue]
 • การออกเสียง : 布吉客運站 布吉客運站 [yue]
 • การออกเสียง : 平安 平安 [zh]
 • การออกเสียง : 广州火车站 广州火车站 [yue]
 • การออกเสียง : 廣州火車站 廣州火車站 [yue]
 • การออกเสียง : 廣海大道東 廣海大道東 [yue]
 • การออกเสียง : 延安西路 延安西路 [zh]
 • การออกเสียง : 建设六马路 建设六马路 [yue]
 • การออกเสียง : 彩虹橋 彩虹橋 [yue]
 • การออกเสียง : 徐家汇 徐家汇 [zh]
 • การออกเสียง : 故宫 故宫 [zh]
 • การออกเสียง : 文沖 文沖 [yue]
 • การออกเสียง : 新塘 新塘 [yue]
 • การออกเสียง : 新天地 新天地 [ja]
 • การออกเสียง : 新安里 新安里 [zh]
 • การออกเสียง : 旧城区 旧城区 [yue]
 • การออกเสียง : 昌崗 昌崗 [yue]
 • การออกเสียง : 春申路 春申路 [zh]
 • การออกเสียง : 曉港 曉港 [yue]
 • การออกเสียง : 曲阳路 曲阳路 [zh]
 • การออกเสียง : 机场 机场 [zh]