หมวดหมู่:

railway station names (China)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrailway station names (China)

 • การออกเสียง : 平安 平安 [zh]
 • การออกเสียง : 温泉 温泉 [ja]
 • การออกเสียง : 動物園 動物園 [ja]
 • การออกเสียง : 機場 機場 [nan]
 • การออกเสียง : 西安 西安 [zh]
 • การออกเสียง : 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียง : 沙河 沙河 [yue]
 • การออกเสียง : 金門 金門 [nan]
 • การออกเสียง : 凤凰 凤凰 [hak]
 • การออกเสียง : 机场 机场 [zh]
 • การออกเสียง : 中山北路 中山北路 [yue]
 • การออกเสียง : 徐家汇 徐家汇 [zh]
 • การออกเสียง : 故宫 故宫 [zh]
 • การออกเสียง : 大瀝 大瀝 [yue]
 • การออกเสียง : 鸳鸯 鸳鸯 [zh]
 • การออกเสียง : 植物園 植物園 [ja]
 • การออกเสียง : 天生 天生 [zh]
 • การออกเสียง : 火车站 火车站 [zh]
 • การออกเสียง : 海南 海南 [wuu]
 • การออกเสียง : 太平 太平 [zh]
 • การออกเสียง : 杨高中路 杨高中路 [zh]
 • การออกเสียง : 静安寺 静安寺 [zh]
 • การออกเสียง : 西門 西門 [wuu]
 • การออกเสียง : 番禺广场 番禺广场 [yue]
 • การออกเสียง : 车陂 车陂 [yue]
 • การออกเสียง : 真如 真如 [wuu]
 • การออกเสียง : 鹤洞 鹤洞 [yue]
 • การออกเสียง : 沥滘 沥滘 [yue]
 • การออกเสียง : 安亭 安亭 [zh]
 • การออกเสียง : 火車站 火車站 [yue]
 • การออกเสียง : 鄱陽 鄱陽 [gan]
 • การออกเสียง : 太和 太和 [zh]
 • การออกเสียง : 佘山 佘山 [wuu]
 • การออกเสียง : 大良 大良 [yue]
 • การออกเสียง : 東涌 東涌 [yue]
 • การออกเสียง : 花城大道 花城大道 [yue]
 • การออกเสียง : 珠江新城 珠江新城 [yue]
 • การออกเสียง : 五角场 五角场 [yue]
 • การออกเสียง : 曉港 曉港 [yue]
 • การออกเสียง : 萝岗 萝岗 [yue]
 • การออกเสียง : 体育馆 体育馆 [zh]
 • การออกเสียง : 动物园 动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 金山 金山 [wuu]
 • การออกเสียง : 海洋花園 海洋花園 [yue]
 • การออกเสียง : 东直门 东直门 [zh]
 • การออกเสียง : 四平路 四平路 [zh]
 • การออกเสียง : 杨箕 杨箕 [yue]
 • การออกเสียง : 如意坊 如意坊 [yue]
 • การออกเสียง : 中大 中大 [yue]
 • การออกเสียง : 天津大学 天津大学 [zh]
 • การออกเสียง : 永泰 永泰 [zh]
 • การออกเสียง : 石下 石下 [nan]
 • การออกเสียง : 長洲 長洲 [yue]
 • การออกเสียง : 前门 前门 [zh]
 • การออกเสียง : 莲花 莲花 [hak]
 • การออกเสียง : 交通大学 交通大学 [wuu]
 • การออกเสียง : 科技大学 科技大学 [yue]
 • การออกเสียง : 東北 東北 [ja]
 • การออกเสียง : 炮台山 炮台山 [yue]
 • การออกเสียง : 海洋花园 海洋花园 [yue]
 • การออกเสียง : 龙溪 龙溪 [hak]
 • การออกเสียง : 珠江泳場 珠江泳場 [yue]
 • การออกเสียง : 新天地 新天地 [ja]
 • การออกเสียง : 歌剧院 歌剧院 [zh]
 • การออกเสียง : 曲阳路 曲阳路 [zh]
 • การออกเสียง : 龍江 龍江 [zh]
 • การออกเสียง : 官桥 官桥 [nan]
 • การออกเสียง : 金门 金门 [zh]
 • การออกเสียง : 香山 香山 [zh]
 • การออกเสียง : 首都机场 首都机场 [zh]
 • การออกเสียง : 公主坟 公主坟 [zh]
 • การออกเสียง : 广州火车站 广州火车站 [yue]
 • การออกเสียง : 花地湾 花地湾 [yue]
 • การออกเสียง : 龙归 龙归 [yue]
 • การออกเสียง : 坑口 坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 春申路 春申路 [zh]
 • การออกเสียง : 天河公園 天河公園 [yue]
 • การออกเสียง : 媽閣 媽閣 [yue]
 • การออกเสียง : 旧城区 旧城区 [yue]
 • การออกเสียง : 三水 三水 [yue]
 • การออกเสียง : 三元里 三元里 [yue]
 • การออกเสียง : 歌劇院 歌劇院 [yue]
 • การออกเสียง : 石井 石井 [ja]
 • การออกเสียง : 西门口 西门口 [yue]
 • การออกเสียง : 華僑城東站 華僑城東站 [yue]
 • การออกเสียง : 石湾 石湾 [hak]
 • การออกเสียง : 重庆大学 重庆大学 [yue]
 • การออกเสียง : 筷子基 筷子基 [yue]
 • การออกเสียง : 妈阁 妈阁 [yue]
 • การออกเสียง : 石嘴船 石嘴船 [yue]
 • การออกเสียง : 体育场 体育场 [zh]
 • การออกเสียง : 溫泉 溫泉 [zh]
 • การออกเสียง : 羅村 羅村 [yue]
 • การออกเสียง : 北京路 北京路 [yue]
 • การออกเสียง : 中山路 中山路 [wuu]
 • การออกเสียง : 萬勝圍 萬勝圍 [yue]
 • การออกเสียง : 芳村 芳村 [yue]
 • การออกเสียง : 北桥 北桥 [nan]
 • การออกเสียง : 白云大道北 白云大道北 [yue]
 • การออกเสียง : 梓元崗 梓元崗 [yue]