หมวดหมู่:

radian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงradian

  • การออกเสียงคำว่า angle angle [en]