หมวดหมู่:

rękopis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrękopis

  • การออกเสียง : wykradziony wykradziony [pl]