หมวดหมู่:

ręka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงręka

 • การออกเสียง : rękodzielnictwo rękodzielnictwo [pl]
 • การออกเสียง : niewładna niewładna [pl]
 • การออกเสียง : ręka w rękę ręka w rękę [pl]
 • การออกเสียง : wymach wymach [pl]
 • การออกเสียง : przecieranie przecieranie [pl]
 • การออกเสียง : ludzką ręką ludzką ręką [pl]
 • การออกเสียง : przeżegnać przeżegnać [pl]
 • การออกเสียง : obtarta obtarta [pl]
 • การออกเสียง : paluszki paluszki [pl]
 • การออกเสียง : oszpecona oszpecona [pl]
 • การออกเสียง : jednorącz jednorącz [pl]
 • การออกเสียง : trzymać rękę na pulsie trzymać rękę na pulsie [pl]
 • การออกเสียง : śródręcze śródręcze [pl]
 • การออกเสียง : w zasięgu ręki w zasięgu ręki [pl]
 • การออกเสียง : jeść komuś z ręki jeść komuś z ręki [pl]
 • การออกเสียง : otarta otarta [pl]
 • การออกเสียง : odrąbana odrąbana [pl]
 • การออกเสียง : urażona urażona [pl]
 • การออกเสียง : Złamałem (Złamałam) rękę. Złamałem (Złamałam) rękę. [pl]
 • การออกเสียง : wyciągnięcie wyciągnięcie [pl]
 • การออกเสียง : kiwnąć kiwnąć [pl]
 • การออกเสียง : uniesiona uniesiona [pl]
 • การออกเสียง : dać sobie rękę uciąć, że ... dać sobie rękę uciąć, że ... [pl]
 • การออกเสียง : karząca karząca [pl]
 • การออกเสียง : zdeformowana zdeformowana [pl]
 • การออกเสียง : złamana złamana [pl]
 • การออกเสียง : chłoszcząca chłoszcząca [pl]
 • การออกเสียง : opuszka opuszka [pl]
 • การออกเสียง : kończyna kończyna [pl]
 • การออกเสียง : pójść komuś na rękę pójść komuś na rękę [pl]
 • การออกเสียง : z ręką na sercu z ręką na sercu [pl]
 • การออกเสียง : wymknąć się wymknąć się [pl]
 • การออกเสียง : opuchnięta opuchnięta [pl]
 • การออกเสียง : rękę rękę [pl]
 • การออกเสียง : z rąk do rąk z rąk do rąk [pl]
 • การออกเสียง : podkulona podkulona [pl]
 • การออกเสียง : knykieć knykieć [pl]
 • การออกเสียง : przetrącona przetrącona [pl]
 • การออกเสียง : ręka w ręce ręka w ręce [pl]
 • การออกเสียง : mieć ciężką rękę dla kogoś mieć ciężką rękę dla kogoś [pl]
 • การออกเสียง : za rękę za rękę [pl]
 • การออกเสียง : za ręce za ręce [pl]
 • การออกเสียง : odrętwiała odrętwiała [pl]
 • การออกเสียง : w wasze ręce w wasze ręce [pl]
 • การออกเสียง : niepełnosprawna niepełnosprawna [pl]
 • การออกเสียง : ręce pełne roboty ręce pełne roboty [pl]
 • การออกเสียง : mieć szczęśliwą rękę mieć szczęśliwą rękę [pl]
 • การออกเสียง : w ręku w ręku [pl]
 • การออกเสียง : pod ręką pod ręką [pl]
 • การออกเสียง : z pierwszej ręki z pierwszej ręki [pl]
 • การออกเสียง : pod rękę pod rękę [pl]
 • การออกเสียง : ręku ręku [pl]
 • การออกเสียง : na rękę na rękę [pl]
 • การออกเสียง : w ręce w ręce [pl]
 • การออกเสียง : z ręki z ręki [pl]
 • การออกเสียง : na wyciągnięcie ręki na wyciągnięcie ręki [pl]
 • การออกเสียง : bez ręki bez ręki [pl]