หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrù

  • การออกเสียง : rui rui [pt]
  • การออกเสียง : стол стол [ru]