หมวดหมู่:

równy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrówny

  • การออกเสียง : rówieśniczka rówieśniczka [pl]
  • การออกเสียง : porównać porównać [pl]
  • การออกเสียง : równowartość równowartość [pl]
  • การออกเสียง : równać się równać się [pl]