หมวดหมู่:

ría

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงría

  • การออกเสียง : Oria
    Oria [it]