หมวดหมู่:

qustion pronoun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงqustion pronoun

  • การออกเสียง : çokoj
    çokoj [tly]