หมวดหมู่:

ques plan teu?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงques plan teu?

  • การออกเสียง : teu teu [pt]