หมวดหมู่:

que dona la quantitat

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงque dona la quantitat

  • การออกเสียง : compte compte [fr]