หมวดหมู่:

quarto dia da semanda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquarto dia da semanda

  • การออกเสียง : quarta-feira
    quarta-feira [pt]