หมวดหมู่:

químico

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquímico

 • การออกเสียง : Calcio
  Calcio [it]
 • การออกเสียง : Germanio
  Germanio [eo]
 • การออกเสียง : Bromo
  Bromo [eo]
 • การออกเสียง : כימאי
  כימאי [he]
 • การออกเสียง : kimiku
  kimiku [mt]
 • การออกเสียง : химически
  химически [bg]