หมวดหมู่:

químico

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquímico

  • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
  • การออกเสียง : Germanio Germanio [eo]
  • การออกเสียง : Bromo Bromo [eo]
  • การออกเสียง : כימאי כימאי [he]
  • การออกเสียง : kimiku kimiku [mt]
  • การออกเสียง : химически химически [bg]