หมวดหมู่:

química

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquímica

 • การออกเสียง : acidimetria acidimetria [pt]
 • การออกเสียง : agua fenicada agua fenicada [es]
 • การออกเสียง : agua ferruginosa agua ferruginosa [es]
 • การออกเสียง : agua pesada agua pesada [es]
 • การออกเสียง : agua regia agua regia [es]
 • การออกเสียง : alcà alcà [ca]
 • การออกเสียง : alifático alifático [pt]
 • การออกเสียง : alótropo alótropo [pt]
 • การออกเสียง : alúmina alúmina [es]
 • การออกเสียง : Amina Amina [pl]
 • การออกเสียง : amonio amonio [es]
 • การออกเสียง : anfótero anfótero [pt]
 • การออกเสียง : anhídrid anhídrid [ca]
 • การออกเสียง : anhídrido anhídrido [es]
 • การออกเสียง : antocianina antocianina [ca]
 • การออกเสียง : argentum argentum [la]
 • การออกเสียง : arsénico arsénico [es]
 • การออกเสียง : ascorbato ascorbato [it]
 • การออกเสียง : azo azo [pt]
 • การออกเสียง : azol azol [pt]
 • การออกเสียง : azul-ftalo azul-ftalo [pt]
 • การออกเสียง : betabloqueante betabloqueante [es]
 • การออกเสียง : biochemical biochemical [en]
 • การออกเสียง : biopolímero biopolímero [es]
 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : carbonato carbonato [pt]
 • การออกเสียง : Catholyte Catholyte [en]
 • การออกเสียง : chapapote chapapote [es]
 • การออกเสียง : cianocobalamina cianocobalamina [ca]
 • การออกเสียง : citronelol citronelol [pt]
 • การออกเสียง : clorofila clorofila [pt]
 • การออกเสียง : col·loide col·loide [ca]
 • การออกเสียง : corindón corindón [es]
 • การออกเสียง : criptônio criptônio [pt]
 • การออกเสียง : crisè crisè [ca]
 • การออกเสียง : cromatograma cromatograma [pt]
 • การออกเสียง : darmstadio darmstadio [es]
 • การออกเสียง : dependência psíquica dependência psíquica [pt]
 • การออกเสียง : dilución dilución [es]
 • การออกเสียง : diureto diureto [pt]
 • การออกเสียง : docosahexaenoico docosahexaenoico [es]
 • การออกเสียง : efluent efluent [ca]
 • การออกเสียง : elemento químico elemento químico [es]
 • การออกเสียง : eletrólise eletrólise [pt]
 • การออกเสียง : enteógeno enteógeno [es]
 • การออกเสียง : enzima enzima [pt]
 • การออกเสียง : esperit de vi esperit de vi [ca]
 • การออกเสียง : esteroídico esteroídico [es]
 • การออกเสียง : etanolamina etanolamina [ca]
 • การออกเสียง : fenantrè fenantrè [ca]
 • การออกเสียง : ferormonas ferormonas [es]
 • การออกเสียง : ferricianeto ferricianeto [pt]
 • การออกเสียง : fluorantè fluorantè [ca]
 • การออกเสียง : fluorè fluorè [ca]
 • การออกเสียง : fotólisis fotólisis [es]
 • การออกเสียง : gã [pt]
 • การออกเสียง : galipote galipote [es]
 • การออกเสียง : gamaglobulina gamaglobulina [pt]
 • การออกเสียง : Germanio Germanio [eo]
 • การออกเสียง : Glicogênese Glicogênese [pt]
 • การออกเสียง : glucoproteina glucoproteina [es]
 • การออกเสียง : gravimetria gravimetria [pt]
 • การออกเสียง : hidrácido hidrácido [pt]
 • การออกเสียง : hidrocarbur aromàtic policíclic hidrocarbur aromàtic policíclic [ca]
 • การออกเสียง : hidrolizar hidrolizar [es]
 • การออกเสียง : hidròxid hidròxid [ca]
 • การออกเสียง : hidroxilar hidroxilar [es]
 • การออกเสียง : íon íon [pt]
 • การออกเสียง : iperita iperita [ca]
 • การออกเสียง : isòmer isòmer [ca]
 • การออกเสียง : isómeros isómeros [pt]
 • การออกเสียง : isopreno isopreno [es]
 • การออกเสียง : isòtop isòtop [ca]
 • การออกเสียง : isotòpic isotòpic [ca]
 • การออกเสียง : isotòpica isotòpica [ca]
 • การออกเสียง : láctico láctico [es]
 • การออกเสียง : mendelévio mendelévio [pt]
 • การออกเสียง : metanol metanol [es]
 • การออกเสียง : mitridat mitridat [ca]
 • การออกเสียง : mol mol [tlh]
 • การออกเสียง : monovalent monovalent [en]
 • การออกเสียง : mufla mufla [pt]
 • การออกเสียง : naftaleno naftaleno [pt]
 • การออกเสียง : naftalina naftalina [es]
 • การออกเสียง : nefelometria nefelometria [pt]
 • การออกเสียง : neodinio neodinio [es]
 • การออกเสียง : néon néon [fr]
 • การออกเสียง : neopreno neopreno [pt]
 • การออกเสียง : netúnio netúnio [pt]
 • การออกเสียง : neuroquímica neuroquímica [pt]
 • การออกเสียง : neutralización neutralización [es]
 • การออกเสียง : niacina niacina [pt]
 • การออกเสียง : nióbio nióbio [pt]
 • การออกเสียง : níquel níquel [pt]
 • การออกเสียง : nitrificación nitrificación [es]
 • การออกเสียง : octana octana [pt]
 • การออกเสียง : octanagem octanagem [pt]
 • การออกเสียง : octil octil [pt]
 • การออกเสียง : olefina olefina [pt]
 • การออกเสียง : olefínico olefínico [pt]