หมวดหมู่:

puristang Tagalog

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpuristang Tagalog

 • การออกเสียง : sanyo sanyo [ja]
 • การออกเสียง : Panandaan Panandaan [tl]
 • การออกเสียง : Agham Agham [tl]
 • การออกเสียง : pangngalan pangngalan [tl]
 • การออกเสียง : Balarila Balarila [tl]
 • การออกเสียง : Patinig Patinig [tl]
 • การออกเสียง : Bilang Bilang [tl]
 • การออกเสียง : Katinig Katinig [tl]
 • การออกเสียง : Palatangkasan Palatangkasan [tl]
 • การออกเสียง : Duyog Duyog [tl]
 • การออกเสียง : Pangungusap Pangungusap [tl]
 • การออกเสียง : sukatan sukatan [tl]
 • การออกเสียง : Awanggan Awanggan [tl]
 • การออกเสียง : panghibayo panghibayo [tl]
 • การออกเสียง : kabatas kabatas [tl]
 • การออกเสียง : gitisig gitisig [tl]
 • การออกเสียง : Tahas Tahas [tl]
 • การออกเสียง : panawit panawit [tl]
 • การออกเสียง : dalas dalas [tl]
 • การออกเสียง : dantay dantay [tl]
 • การออกเสียง : Palatinigan Palatinigan [tl]
 • การออกเสียง : dagisikan dagisikan [tl]
 • การออกเสียง : panakda panakda [tl]
 • การออกเสียง : tigal tigal [tl]
 • การออกเสียง : panghadlang panghadlang [tl]
 • การออกเสียง : hambinging bigat hambinging bigat [tl]
 • การออกเสียง : Isakay Isakay [tl]
 • การออกเสียง : Sukgisan Sukgisan [tl]
 • การออกเสียง : dagibalniing liboy dagibalniing liboy [tl]
 • การออกเสียง : pang-uri pang-uri [tl]
 • การออกเสียง : Tahasan Tahasan [tl]
 • การออกเสียง : salikop salikop [tl]
 • การออกเสียง : Tayahan Tayahan [tl]
 • การออกเสียง : Tatsulok Tatsulok [tl]
 • การออกเสียง : Unlapi Unlapi [tl]
 • การออกเสียง : Patanong Patanong [tl]
 • การออกเสียง : Gitlapi Gitlapi [tl]
 • การออกเสียง : Palabaybayan Palabaybayan [tl]
 • การออกเสียง : Tadlong Tadlong [tl]
 • การออกเสียง : dagitab dagitab [tl]
 • การออกเสียง : lahatan lahatan [tl]
 • การออกเสียง : Tikop Tikop [tl]
 • การออกเสียง : Damikay Damikay [tl]
 • การออกเสียง : Sigwasan Sigwasan [tl]
 • การออกเสียง : sakwil sakwil [tl]
 • การออกเสียง : initsigan initsigan [tl]
 • การออกเสียง : dagsa dagsa [tl]
 • การออกเสียง : Padamdam Padamdam [tl]
 • การออกเสียง : tuwirang saloy tuwirang saloy [tl]
 • การออกเสียง : basisig basisig [tl]
 • การออกเสียง : salipapaw salipapaw [tl]
 • การออกเสียง : danumsigwasan danumsigwasan [tl]
 • การออกเสียง : tingirin tingirin [tl]
 • การออกเสียง : palautatan palautatan [tl]
 • การออกเสียง : Pamahagi Pamahagi [tl]
 • การออกเสียง : katiktik katiktik [tl]
 • การออกเสียง : Palagyo Palagyo [tl]
 • การออกเสียง : sayad sayad [tl]
 • การออกเสียง : dagikapnayan dagikapnayan [tl]
 • การออกเสียง : panakwil panakwil [tl]
 • การออกเสียง : Bilnuran Bilnuran [tl]
 • การออกเสียง : Sugnay Sugnay [tl]
 • การออกเสียง : lulan lulan [tl]
 • การออกเสียง : Paukol Paukol [tl]
 • การออกเสียง : tigilan tigilan [tl]
 • การออกเสียง : malasaluyan malasaluyan [tl]
 • การออกเสียง : dawit dawit [tl]
 • การออกเสียง : pandiwa pandiwa [tl]
 • การออกเสียง : Sipnayan Sipnayan [tl]
 • การออกเสียง : Patahas Patahas [tl]
 • การออกเสียง : Parihaba Parihaba [tl]
 • การออกเสียง : salumpuwit salumpuwit [tl]
 • การออกเสียง : Siskin Siskin [tl]
 • การออกเสียง : Parisukat Parisukat [tl]
 • การออกเสียง : Timbulog Timbulog [tl]
 • การออกเสียง : pang-ukol pang-ukol [tl]
 • การออกเสียง : Pararila Pararila [tl]
 • การออกเสียง : Pautos Pautos [tl]
 • การออกเสียง : laumin laumin [tl]
 • การออกเสียง : pang-ugnay pang-ugnay [tl]
 • การออกเสียง : sunurang kabit sunurang kabit [tl]
 • การออกเสียง : dagsin dagsin [tl]
 • การออกเสียง : Duhakay Duhakay [tl]
 • การออกเสียง : urian urian [tl]
 • การออกเสียง : Gilis Gilis [tl]
 • การออกเสียง : pang-abay pang-abay [tl]
 • การออกเสียง : kapnayan kapnayan [tl]
 • การออกเสียง : panlulan panlulan [tl]
 • การออกเสียง : balnian balnian [tl]
 • การออกเสียง : Talukay Talukay [tl]
 • การออกเสียง : buhagsigwasan buhagsigwasan [tl]
 • การออกเสียง : isigan isigan [tl]
 • การออกเสียง : Pariugat Pariugat [tl]
 • การออกเสียง : tablay tablay [tl]
 • การออกเสียง : Tatsihan Tatsihan [tl]
 • การออกเสียง : Lapya Lapya [tl]
 • การออกเสียง : Pasalaysay Pasalaysay [tl]
 • การออกเสียง : Pagbaybay Pagbaybay [tl]
 • การออกเสียง : saloy saloy [tl]
 • การออกเสียง : Tumbasan Tumbasan [tl]