หมวดหมู่:

pueblo originario

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpueblo originario

  • การออกเสียง : Mapuche Mapuche [es]
  • การออกเสียง : azteca azteca [es]
  • การออกเสียง : ona ona [pl]
  • การออกเสียง : guaraníes guaraníes [es]
  • การออกเสียง : toba toba [es]
  • การออกเสียง : Tehuelche Tehuelche [es]
  • การออกเสียง : Collas Collas [es]
  • การออกเสียง : aztecas aztecas [es]
  • การออกเสียง : onas onas [es]
  • การออกเสียง : mayas mayas [es]
  • การออกเสียง : incas incas [es]
  • การออกเสียง : mapuches mapuches [es]
  • การออกเสียง : alacalufe alacalufe [es]