หมวดหมู่:

PTT用語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPTT用語

 • การออกเสียง : 鬼島
  鬼島 [zh]
 • การออกเสียง : 魯蛇
  魯蛇 [zh]
 • การออกเสียง : 屁孩
  屁孩 [zh]
 • การออกเสียง : 死亡之握
  死亡之握 [zh]
 • การออกเสียง : 八卦
  八卦 [zh]
 • การออกเสียง : 補血
  補血 [nan]
 • การออกเสียง : 綠皮卡
  綠皮卡 [zh]
 • การออกเสียง : 皇民
  皇民 [ja]
 • การออกเสียง : 三寶
  三寶 [yue]
 • การออกเสียง : 吱吱
  吱吱 [zh]
 • การออกเสียง : 丁丁
  丁丁 [zh]
 • การออกเสียง : 玻璃心
  玻璃心 [zh]
 • การออกเสียง : 閃光
  閃光 [ja]
 • การออกเสียง : 水桶
  水桶 [zh]
 • การออกเสียง : 西斯
  西斯 [zh]
 • การออกเสียง : 劣退
  劣退 [zh]
 • การออกเสียง : 裝熟
  裝熟 [zh]
 • การออกเสียง : 月經文
  月經文 [zh]
 • การออกเสียง : 反指標
  反指標 [zh]
 • การออกเสียง : 放大絕
  放大絕 [zh]
 • การออกเสียง : 慶記
  慶記 [zh]
 • การออกเสียง : 懶人包
  懶人包 [zh]
 • การออกเสียง : 嘴砲
  嘴砲 [zh]
 • การออกเสียง : 鄉民
  鄉民 [zh]
 • การออกเสียง : 婉君
  婉君 [zh]
 • การออกเสียง : 頭香
  頭香 [zh]
 • การออกเสียง : 台肯
  台肯 [zh]
 • การออกเสียง : 扁維拉
  扁維拉 [zh]
 • การออกเสียง : 可魯
  可魯 [zh]
 • การออกเสียง : 洗洗睡
  洗洗睡 [zh]
 • การออกเสียง : 集氣文
  集氣文 [zh]
 • การออกเสียง : 空白文
  空白文 [zh]
 • การออกเสียง : 揪團
  揪團 [zh]
 • การออกเสียง : 小天使
  小天使 [zh]
 • การออกเสียง : 刪文
  刪文 [zh]
 • การออกเสียง : 打槍
  打槍 [zh]
 • การออกเสียง : 撥接
  撥接 [zh]
 • การออกเสียง : 朝聖
  朝聖 [zh]
 • การออกเสียง : 幫高調
  幫高調 [zh]
 • การออกเสียง : 葉佩雯
  葉佩雯 [zh]
 • การออกเสียง : 踹共
  踹共 [nan]
 • การออกเสียง : 站內信
  站內信 [zh]
 • การออกเสียง : 洋蔥文
  洋蔥文 [zh]
 • การออกเสียง : 富奸
  富奸 [zh]
 • การออกเสียง : 強者我朋友
  強者我朋友 [zh]
 • การออกเสียง : 甲甲
  甲甲 [zh]
 • การออกเสียง : 捏他
  捏他 [zh]
 • การออกเสียง : 戰鬥民族
  戰鬥民族 [zh]
 • การออกเสียง : 噓文
  噓文 [zh]
 • การออกเสียง : 紅明顯
  紅明顯 [zh]
 • การออกเสียง : 天龍國
  天龍國 [zh]
 • การออกเสียง : 消波塊
  消波塊 [zh]
 • การออกเสียง : 好人卡
  好人卡 [zh]
 • การออกเสียง : 砍掉重練
  砍掉重練 [zh]
 • การออกเสียง : 國防布
  國防布 [zh]
 • การออกเสียง : 聖人模式
  聖人模式 [zh]
 • การออกเสียง : 祭品文
  祭品文 [zh]
 • การออกเสียง : 壓力測試
  壓力測試 [zh]
 • การออกเสียง : 無縫接軌
  無縫接軌 [zh]
 • การออกเสียง : 帶風向
  帶風向 [zh]