หมวดหมู่:

Psiquiatría

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPsiquiatría

  • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
  • การออกเสียง : obsesión obsesión [es]
  • การออกเสียง : apraxia apraxia [en]
  • การออกเสียง : etiológico etiológico [pt]
  • การออกเสียง : alexitimia alexitimia [pt]
  • การออกเสียง : discalculia discalculia [es]
  • การออกเสียง : Gerontófilo Gerontófilo [es]
  • การออกเสียง : compulsión compulsión [es]
  • การออกเสียง : dipsomanía dipsomanía [es]
  • การออกเสียง : asterognosia asterognosia [es]