หมวดหมู่:

przysłówek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzysłówek

 • การออกเสียง : bezmyślnie bezmyślnie [pl]
 • การออกเสียง : ekstatycznie ekstatycznie [pl]
 • การออกเสียง : niewiarygodnie niewiarygodnie [pl]
 • การออกเสียง : obecnie obecnie [pl]
 • การออกเสียง : współśrodkowo współśrodkowo [pl]
 • การออกเสียง : skrycie skrycie [pl]
 • การออกเสียง : jesienią jesienią [pl]
 • การออกเสียง : nowocześnie nowocześnie [pl]
 • การออกเสียง : chętnie chętnie [pl]
 • การออกเสียง : nieporadnie nieporadnie [pl]
 • การออกเสียง : najczęściej najczęściej [pl]
 • การออกเสียง : prawomocnie prawomocnie [pl]
 • การออกเสียง : arogancko arogancko [pl]
 • การออกเสียง : burzowo burzowo [pl]
 • การออกเสียง : rzadziej rzadziej [pl]
 • การออกเสียง : wszerz wszerz [pl]
 • การออกเสียง : skąpo skąpo [pl]
 • การออกเสียง : symbolicznie symbolicznie [pl]
 • การออกเสียง : demonicznie demonicznie [pl]
 • การออกเสียง : jaśnie jaśnie [pl]
 • การออกเสียง : rozkosznie rozkosznie [pl]
 • การออกเสียง : sprytnie sprytnie [pl]
 • การออกเสียง : bezwypadkowo bezwypadkowo [pl]
 • การออกเสียง : formalnie formalnie [pl]
 • การออกเสียง : anonimowo anonimowo [pl]
 • การออกเสียง : gromko gromko [pl]
 • การออกเสียง : grzecznie grzecznie [pl]
 • การออกเสียง : przed przed [pl]
 • การออกเสียง : sardonicznie sardonicznie [pl]
 • การออกเสียง : nieprzypadkowo nieprzypadkowo [pl]
 • การออกเสียง : przelotnie przelotnie [pl]
 • การออกเสียง : dokładnie dokładnie [pl]
 • การออกเสียง : kpiąco kpiąco [pl]
 • การออกเสียง : nieostrożnie nieostrożnie [pl]
 • การออกเสียง : płaczliwie płaczliwie [pl]
 • การออกเสียง : dosadnie dosadnie [pl]
 • การออกเสียง : późno późno [pl]
 • การออกเสียง : higienicznie higienicznie [pl]
 • การออกเสียง : jesiennie jesiennie [pl]
 • การออกเสียง : esencjonalny esencjonalny [pl]
 • การออกเสียง : pragmatyczny pragmatyczny [pl]
 • การออกเสียง : obrzeżnie obrzeżnie [pl]
 • การออกเสียง : elekronicznie elekronicznie [pl]
 • การออกเสียง : archaicznie archaicznie [pl]
 • การออกเสียง : składnie składnie [pl]
 • การออกเสียง : wykrztuśnie wykrztuśnie [pl]
 • การออกเสียง : cieniutko cieniutko [pl]
 • การออกเสียง : efektownie efektownie [pl]
 • การออกเสียง : despotycznie despotycznie [pl]
 • การออกเสียง : monstrualnie monstrualnie [pl]
 • การออกเสียง : nieudolnie nieudolnie [pl]
 • การออกเสียง : otwarcie otwarcie [pl]
 • การออกเสียง : chyłkiem chyłkiem [pl]
 • การออกเสียง : grząsko grząsko [pl]
 • การออกเสียง : półgębkiem półgębkiem [pl]
 • การออกเสียง : optymalnie optymalnie [pl]
 • การออกเสียง : dodatkowo dodatkowo [pl]
 • การออกเสียง : statecznie statecznie [pl]
 • การออกเสียง : kłusem kłusem [pl]
 • การออกเสียง : rychło rychło [pl]
 • การออกเสียง : znamiennie znamiennie [pl]
 • การออกเสียง : niezrozumiale niezrozumiale [pl]
 • การออกเสียง : hałaśliwiej hałaśliwiej [pl]
 • การออกเสียง : bezstronnie bezstronnie [pl]
 • การออกเสียง : najgłośniej najgłośniej [pl]
 • การออกเสียง : mrukliwie mrukliwie [pl]
 • การออกเสียง : honorowo honorowo [pl]
 • การออกเสียง : jawnie jawnie [pl]
 • การออกเสียง : żwawo żwawo [pl]
 • การออกเสียง : nieprzytomnie nieprzytomnie [pl]
 • การออกเสียง : kategoryczniej kategoryczniej [pl]
 • การออกเสียง : periodycznie periodycznie [pl]
 • การออกเสียง : autonomicznie autonomicznie [pl]
 • การออกเสียง : nachalnie nachalnie [pl]
 • การออกเสียง : zaszczytnie zaszczytnie [pl]
 • การออกเสียง : chaotycznie chaotycznie [pl]
 • การออกเสียง : gderliwie gderliwie [pl]
 • การออกเสียง : przezywany przezywany [pl]
 • การออกเสียง : starannie starannie [pl]
 • การออกเสียง : minimalnie minimalnie [pl]
 • การออกเสียง : nieodpowiedzialnie nieodpowiedzialnie [pl]
 • การออกเสียง : natychmiast natychmiast [pl]
 • การออกเสียง : płasko płasko [pl]
 • การออกเสียง : nieprzepisowo nieprzepisowo [pl]
 • การออกเสียง : szparko szparko [pl]
 • การออกเสียง : wzorowo wzorowo [pl]
 • การออกเสียง : skromniutko skromniutko [pl]
 • การออกเสียง : zbrodniczo zbrodniczo [pl]
 • การออกเสียง : święcie święcie [pl]
 • การออกเสียง : każdorazowo każdorazowo [pl]
 • การออกเสียง : dozgonnie dozgonnie [pl]
 • การออกเสียง : docześnie docześnie [pl]
 • การออกเสียง : monumentalnie monumentalnie [pl]
 • การออกเสียง : pstrokato pstrokato [pl]
 • การออกเสียง : nielegalnie nielegalnie [pl]
 • การออกเสียง : egocentrycznie egocentrycznie [pl]
 • การออกเสียง : powtórnie powtórnie [pl]
 • การออกเสียง : ślepo ślepo [pl]
 • การออกเสียง : zapobiegliwie zapobiegliwie [pl]
 • การออกเสียง : zdrobniale zdrobniale [pl]