หมวดหมู่:

przysłówek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzysłówek

 • การออกเสียง : dzisiaj dzisiaj [pl]
 • การออกเสียง : szybciej szybciej [pl]
 • การออกเสียง : źle źle [pl]
 • การออกเสียง : absolutnie absolutnie [pl]
 • การออกเสียง : cicho cicho [pl]
 • การออกเสียง : liczebnościowo liczebnościowo [pl]
 • การออกเสียง : nadal nadal [es]
 • การออกเสียง : serio serio [es]
 • การออกเสียง : jutro jutro [pl]
 • การออกเสียง : koszmarnie koszmarnie [pl]
 • การออกเสียง : najbardziej najbardziej [pl]
 • การออกเสียง : zawsze zawsze [pl]
 • การออกเสียง : wyśmienicie wyśmienicie [pl]
 • การออกเสียง : pod pod [en]
 • การออกเสียง : za za [bs]
 • การออกเสียง : stale stale [en]
 • การออกเสียง : bardzo bardzo [pl]
 • การออกเสียง : spode spode [en]
 • การออกเสียง : gdzieś gdzieś [pl]
 • การออกเสียง : wielce wielce [pl]
 • การออกเสียง : pomysłowo pomysłowo [pl]
 • การออกเสียง : teraz teraz [pl]
 • การออกเสียง : uprzedni uprzedni [pl]
 • การออกเสียง : nad nad [cs]
 • การออกเสียง : porozumiewawczo porozumiewawczo [pl]
 • การออกเสียง : nieświadomie nieświadomie [pl]
 • การออกเสียง : sztywno sztywno [pl]
 • การออกเสียง : codziennie codziennie [pl]
 • การออกเสียง : zmyślny zmyślny [pl]
 • การออกเสียง : zawzięcie zawzięcie [pl]
 • การออกเสียง : nigdy nigdy [pl]
 • การออกเสียง : bezsprzecznie bezsprzecznie [pl]
 • การออกเสียง : chorobliwie chorobliwie [pl]
 • การออกเสียง : rewelacyjnie rewelacyjnie [pl]
 • การออกเสียง : niewyraźnie niewyraźnie [pl]
 • การออกเสียง : ukradkiem ukradkiem [pl]
 • การออกเสียง : diametralnie diametralnie [pl]
 • การออกเสียง : ostro ostro [it]
 • การออกเสียง : gremialnie gremialnie [pl]
 • การออกเสียง : zagadkowo zagadkowo [pl]
 • การออกเสียง : prędko prędko [pl]
 • การออกเสียง : daleko daleko [pl]
 • การออกเสียง : powolnie powolnie [pl]
 • การออกเสียง : zdawkowo zdawkowo [pl]
 • การออกเสียง : radośnie radośnie [pl]
 • การออกเสียง : dostojnie dostojnie [pl]
 • การออกเสียง : ustawicznie ustawicznie [pl]
 • การออกเสียง : niezwłocznie niezwłocznie [pl]
 • การออกเสียง : ewentualnie ewentualnie [pl]
 • การออกเสียง : jakoby jakoby [de]
 • การออกเสียง : kontrowersyjnie kontrowersyjnie [pl]
 • การออกเสียง : ujemnie ujemnie [pl]
 • การออกเสียง : średnio średnio [pl]
 • การออกเสียง : leniwie leniwie [pl]
 • การออกเสียง : okrężnie okrężnie [pl]
 • การออกเสียง : najserdeczniej najserdeczniej [pl]
 • การออกเสียง : z czasem z czasem [pl]
 • การออกเสียง : przebojowo przebojowo [pl]
 • การออกเสียง : wręcz wręcz [pl]
 • การออกเสียง : samemu samemu [pl]
 • การออกเสียง : smrodliwie smrodliwie [pl]
 • การออกเสียง : żywcem żywcem [pl]
 • การออกเสียง : sprawnie sprawnie [pl]
 • การออกเสียง : cnotliwie cnotliwie [pl]
 • การออกเสียง : niematerialnie niematerialnie [pl]
 • การออกเสียง : płynnie płynnie [pl]
 • การออกเสียง : tęsknie tęsknie [pl]
 • การออกเสียง : dokolutka dokolutka [pl]
 • การออกเสียง : epizodycznie epizodycznie [pl]
 • การออกเสียง : strategicznie strategicznie [pl]
 • การออกเสียง : przeróżnie przeróżnie [pl]
 • การออกเสียง : nieetycznie nieetycznie [pl]
 • การออกเสียง : niedokładnie niedokładnie [pl]
 • การออกเสียง : pojedyńczo pojedyńczo [pl]
 • การออกเสียง : opornie opornie [pl]
 • การออกเสียง : raczej raczej [pl]
 • การออกเสียง : wieczyście wieczyście [pl]
 • การออกเสียง : chwilowo chwilowo [pl]
 • การออกเสียง : znienacka znienacka [pl]
 • การออกเสียง : rzadko rzadko [pl]
 • การออกเสียง : zabójczo zabójczo [pl]
 • การออกเสียง : samolubnie samolubnie [pl]
 • การออกเสียง : poniewczasie poniewczasie [pl]
 • การออกเสียง : przejściowo przejściowo [pl]
 • การออกเสียง : szablonowo szablonowo [pl]
 • การออกเสียง : często często [pl]
 • การออกเสียง : skrzętnie skrzętnie [pl]
 • การออกเสียง : najbezpieczniej najbezpieczniej [pl]
 • การออกเสียง : potajemnie potajemnie [pl]
 • การออกเสียง : drogo drogo [sl]
 • การออกเสียง : organizacyjnie organizacyjnie [pl]
 • การออกเสียง : bezwstydnie bezwstydnie [pl]
 • การออกเสียง : całkowicie całkowicie [pl]
 • การออกเสียง : Bezwzględnie Bezwzględnie [pl]
 • การออกเสียง : nieregularnie nieregularnie [pl]
 • การออกเสียง : ogólnikowo ogólnikowo [pl]
 • การออกเสียง : bezboleśnie bezboleśnie [pl]
 • การออกเสียง : niezupełnie niezupełnie [pl]
 • การออกเสียง : natarczywie natarczywie [pl]
 • การออกเสียง : listownie listownie [pl]