หมวดหมู่:

przymiotnik l. mn.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik l. mn.

 • การออกเสียง : rude
  rude [en]
 • การออกเสียง : zajebiste
  zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : blade
  blade [en]
 • การออกเสียง : chore
  chore [en]
 • การออกเสียง : manieryczne
  manieryczne [pl]
 • การออกเสียง : sine
  sine [en]
 • การออกเสียง : karczemne
  karczemne [pl]
 • การออกเสียง : niemożliwe
  niemożliwe [pl]
 • การออกเสียง : Suche
  Suche [de]
 • การออกเสียง : łódzkie
  łódzkie [pl]
 • การออกเสียง : Jedwabne
  Jedwabne [pl]
 • การออกเสียง : silikonowe
  silikonowe [pl]
 • การออกเสียง : senne
  senne [nl]
 • การออกเสียง : Cali
  Cali [es]
 • การออกเสียง : niewieście
  niewieście [pl]
 • การออกเสียง : inni
  inni [hu]
 • การออกเสียง : poważne
  poważne [pl]
 • การออกเสียง : przełomowe
  przełomowe [pl]
 • การออกเสียง : przeciwżylakowe
  przeciwżylakowe [pl]
 • การออกเสียง : wędzone
  wędzone [pl]
 • การออกเสียง : sekretne
  sekretne [pl]
 • การออกเสียง : zamożne
  zamożne [pl]
 • การออกเสียง : niezauważone
  niezauważone [pl]
 • การออกเสียง : narciarskie
  narciarskie [pl]
 • การออกเสียง : niezręczne
  niezręczne [pl]
 • การออกเสียง : pisemne
  pisemne [pl]
 • การออกเสียง : wszystkie
  wszystkie [pl]
 • การออกเสียง : kategoryczne
  kategoryczne [pl]
 • การออกเสียง : obcych
  obcych [pl]
 • การออกเสียง : wąziutkie
  wąziutkie [pl]
 • การออกเสียง : niematerialne
  niematerialne [pl]
 • การออกเสียง : rosyjskie
  rosyjskie [pl]
 • การออกเสียง : powyłamywane
  powyłamywane [pl]
 • การออกเสียง : naturalne
  naturalne [pl]
 • การออกเสียง : nieprzeciętne
  nieprzeciętne [pl]
 • การออกเสียง : wieczne
  wieczne [pl]
 • การออกเสียง : prześladowane
  prześladowane [pl]
 • การออกเสียง : zdruzgotane
  zdruzgotane [pl]
 • การออกเสียง : więdnące
  więdnące [pl]
 • การออกเสียง : spartańscy
  spartańscy [pl]
 • การออกเสียง : pańskie
  pańskie [pl]
 • การออกเสียง : stłoczone
  stłoczone [pl]
 • การออกเสียง : zabiedzona
  zabiedzona [pl]
 • การออกเสียง : drożdżowe
  drożdżowe [pl]
 • การออกเสียง : wypchane
  wypchane [pl]
 • การออกเสียง : książęce
  książęce [pl]
 • การออกเสียง : gwiezdne
  gwiezdne [pl]
 • การออกเสียง : złowróżbne
  złowróżbne [pl]
 • การออกเสียง : oficjalni
  oficjalni [pl]
 • การออกเสียง : wierzchnie
  wierzchnie [pl]
 • การออกเสียง : głupie
  głupie [pl]
 • การออกเสียง : smaczne
  smaczne [pl]
 • การออกเสียง : orzechowe
  orzechowe [pl]
 • การออกเสียง : spętane
  spętane [pl]
 • การออกเสียง : potężne
  potężne [pl]
 • การออกเสียง : mózgowe
  mózgowe [pl]
 • การออกเสียง : szkodliwe
  szkodliwe [pl]
 • การออกเสียง : niepokojące
  niepokojące [pl]
 • การออกเสียง : galwaniczne
  galwaniczne [pl]
 • การออกเสียง : dostojni
  dostojni [pl]
 • การออกเสียง : wstępne
  wstępne [pl]
 • การออกเสียง : puste
  puste [da]
 • การออกเสียง : środkowe
  środkowe [pl]
 • การออกเสียง : chwalebne
  chwalebne [pl]
 • การออกเสียง : filmowi
  filmowi [pl]
 • การออกเสียง : smuklejsi
  smuklejsi [pl]
 • การออกเสียง : wyolbrzymiane
  wyolbrzymiane [pl]
 • การออกเสียง : ciekawsze
  ciekawsze [pl]
 • การออกเสียง : przedawnione
  przedawnione [pl]
 • การออกเสียง : nieujawnione
  nieujawnione [pl]
 • การออกเสียง : zdesperowane
  zdesperowane [pl]
 • การออกเสียง : zaduszne
  zaduszne [pl]
 • การออกเสียง : ewakuacyjne
  ewakuacyjne [pl]
 • การออกเสียง : szczenięce
  szczenięce [pl]
 • การออกเสียง : młodzieńcze
  młodzieńcze [pl]
 • การออกเสียง : przetrzebione
  przetrzebione [pl]
 • การออกเสียง : najsławniejsze
  najsławniejsze [pl]
 • การออกเสียง : stołeczne
  stołeczne [pl]
 • การออกเสียง : filcowe
  filcowe [pl]
 • การออกเสียง : oschłe
  oschłe [pl]
 • การออกเสียง : wyolbrzymione
  wyolbrzymione [pl]
 • การออกเสียง : wczesne
  wczesne [pl]
 • การออกเสียง : spore
  spore [en]
 • การออกเสียง : podrobione
  podrobione [pl]
 • การออกเสียง : podskórne
  podskórne [pl]
 • การออกเสียง : domniemane
  domniemane [pl]
 • การออกเสียง : dzienne
  dzienne [pl]
 • การออกเสียง : etyczne
  etyczne [pl]
 • การออกเสียง : silni
  silni [pl]
 • การออกเสียง : skłębione
  skłębione [pl]
 • การออกเสียง : krasomówcze
  krasomówcze [pl]
 • การออกเสียง : obrzydliwe
  obrzydliwe [pl]
 • การออกเสียง : nieznane
  nieznane [pl]
 • การออกเสียง : Głębokie
  Głębokie [pl]
 • การออกเสียง : utrudnione
  utrudnione [pl]
 • การออกเสียง : nowatorskie
  nowatorskie [pl]
 • การออกเสียง : wężowe
  wężowe [pl]
 • การออกเสียง : najpiękniejsze
  najpiękniejsze [pl]
 • การออกเสียง : najtrudniejsze
  najtrudniejsze [pl]
 • การออกเสียง : uwiedzione
  uwiedzione [pl]