หมวดหมู่:

przymiotnik l. mn.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik l. mn.

 • การออกเสียง : rude rude [en]
 • การออกเสียง : zajebiste zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : blade blade [en]
 • การออกเสียง : manieryczne manieryczne [pl]
 • การออกเสียง : chore chore [en]
 • การออกเสียง : sine sine [en]
 • การออกเสียง : karczemne karczemne [pl]
 • การออกเสียง : niemożliwe niemożliwe [pl]
 • การออกเสียง : łódzkie łódzkie [pl]
 • การออกเสียง : silikonowe silikonowe [pl]
 • การออกเสียง : Suche Suche [de]
 • การออกเสียง : niewieście niewieście [pl]
 • การออกเสียง : Jedwabne Jedwabne [pl]
 • การออกเสียง : inni inni [hu]
 • การออกเสียง : senne senne [nl]
 • การออกเสียง : poważne poważne [pl]
 • การออกเสียง : przełomowe przełomowe [pl]
 • การออกเสียง : Cali Cali [es]
 • การออกเสียง : przeciwżylakowe przeciwżylakowe [pl]
 • การออกเสียง : sekretne sekretne [pl]
 • การออกเสียง : wędzone wędzone [pl]
 • การออกเสียง : zamożne zamożne [pl]
 • การออกเสียง : niezauważone niezauważone [pl]
 • การออกเสียง : narciarskie narciarskie [pl]
 • การออกเสียง : niezręczne niezręczne [pl]
 • การออกเสียง : pisemne pisemne [pl]
 • การออกเสียง : kategoryczne kategoryczne [pl]
 • การออกเสียง : obcych obcych [pl]
 • การออกเสียง : wąziutkie wąziutkie [pl]
 • การออกเสียง : niematerialne niematerialne [pl]
 • การออกเสียง : wszystkie wszystkie [pl]
 • การออกเสียง : rosyjskie rosyjskie [pl]
 • การออกเสียง : powyłamywane powyłamywane [pl]
 • การออกเสียง : naturalne naturalne [pl]
 • การออกเสียง : nieprzeciętne nieprzeciętne [pl]
 • การออกเสียง : prześladowane prześladowane [pl]
 • การออกเสียง : wieczne wieczne [pl]
 • การออกเสียง : zdruzgotane zdruzgotane [pl]
 • การออกเสียง : więdnące więdnące [pl]
 • การออกเสียง : spartańscy spartańscy [pl]
 • การออกเสียง : pańskie pańskie [pl]
 • การออกเสียง : stłoczone stłoczone [pl]
 • การออกเสียง : zabiedzona zabiedzona [pl]
 • การออกเสียง : wypchane wypchane [pl]
 • การออกเสียง : złowróżbne złowróżbne [pl]
 • การออกเสียง : oficjalni oficjalni [pl]
 • การออกเสียง : gwiezdne gwiezdne [pl]
 • การออกเสียง : drożdżowe drożdżowe [pl]
 • การออกเสียง : wierzchnie wierzchnie [pl]
 • การออกเสียง : głupie głupie [pl]
 • การออกเสียง : spętane spętane [pl]
 • การออกเสียง : potężne potężne [pl]
 • การออกเสียง : orzechowe orzechowe [pl]
 • การออกเสียง : mózgowe mózgowe [pl]
 • การออกเสียง : szkodliwe szkodliwe [pl]
 • การออกเสียง : niepokojące niepokojące [pl]
 • การออกเสียง : smaczne smaczne [pl]
 • การออกเสียง : galwaniczne galwaniczne [pl]
 • การออกเสียง : dostojni dostojni [pl]
 • การออกเสียง : wstępne wstępne [pl]
 • การออกเสียง : środkowe środkowe [pl]
 • การออกเสียง : chwalebne chwalebne [pl]
 • การออกเสียง : filmowi filmowi [pl]
 • การออกเสียง : puste puste [da]
 • การออกเสียง : smuklejsi smuklejsi [pl]
 • การออกเสียง : wyolbrzymiane wyolbrzymiane [pl]
 • การออกเสียง : ciekawsze ciekawsze [pl]
 • การออกเสียง : przedawnione przedawnione [pl]
 • การออกเสียง : nieujawnione nieujawnione [pl]
 • การออกเสียง : zdesperowane zdesperowane [pl]
 • การออกเสียง : zaduszne zaduszne [pl]
 • การออกเสียง : ewakuacyjne ewakuacyjne [pl]
 • การออกเสียง : szczenięce szczenięce [pl]
 • การออกเสียง : przetrzebione przetrzebione [pl]
 • การออกเสียง : młodzieńcze młodzieńcze [pl]
 • การออกเสียง : najsławniejsze najsławniejsze [pl]
 • การออกเสียง : stołeczne stołeczne [pl]
 • การออกเสียง : filcowe filcowe [pl]
 • การออกเสียง : oschłe oschłe [pl]
 • การออกเสียง : wyolbrzymione wyolbrzymione [pl]
 • การออกเสียง : podrobione podrobione [pl]
 • การออกเสียง : podskórne podskórne [pl]
 • การออกเสียง : domniemane domniemane [pl]
 • การออกเสียง : etyczne etyczne [pl]
 • การออกเสียง : skłębione skłębione [pl]
 • การออกเสียง : dzienne dzienne [pl]
 • การออกเสียง : silni silni [pl]
 • การออกเสียง : krasomówcze krasomówcze [pl]
 • การออกเสียง : obrzydliwe obrzydliwe [pl]
 • การออกเสียง : wczesne wczesne [pl]
 • การออกเสียง : nieznane nieznane [pl]
 • การออกเสียง : spore spore [en]
 • การออกเสียง : utrudnione utrudnione [pl]
 • การออกเสียง : nowatorskie nowatorskie [pl]
 • การออกเสียง : wężowe wężowe [pl]
 • การออกเสียง : najtrudniejsze najtrudniejsze [pl]
 • การออกเสียง : Głębokie Głębokie [pl]
 • การออกเสียง : najpiękniejsze najpiękniejsze [pl]
 • การออกเสียง : książęce książęce [pl]
 • การออกเสียง : uwiedzione uwiedzione [pl]