หมวดหมู่:

przygotowanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzygotowanie

 • การออกเสียง : mięsa
  mięsa [pl]
 • การออกเสียง : kucharzyna
  kucharzyna [pl]
 • การออกเสียง : strateg
  strateg [sv]
 • การออกเสียง : odpowiednie
  odpowiednie [pl]
 • การออกเสียง : magisterskie
  magisterskie [pl]
 • การออกเสียง : kulinarna
  kulinarna [pl]
 • การออกเสียง : nieprzygotowanie
  nieprzygotowanie [pl]
 • การออกเสียง : artyleryjskie
  artyleryjskie [pl]
 • การออกเสียง : tarka
  tarka [pl]
 • การออกเสียง : dzieża
  dzieża [pl]
 • การออกเสียง : elektrotechniczne
  elektrotechniczne [pl]
 • การออกเสียง : rozwałkować
  rozwałkować [pl]
 • การออกเสียง : szykowanie
  szykowanie [pl]
 • การออกเสียง : bez należytego przygotowania
  bez należytego przygotowania [pl]