หมวดหมู่:

przygotowanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzygotowanie

 • การออกเสียง : mięsa mięsa [pl]
 • การออกเสียง : kucharzyna kucharzyna [pl]
 • การออกเสียง : strateg strateg [sv]
 • การออกเสียง : odpowiednie odpowiednie [pl]
 • การออกเสียง : magisterskie magisterskie [pl]
 • การออกเสียง : kulinarna kulinarna [pl]
 • การออกเสียง : nieprzygotowanie nieprzygotowanie [pl]
 • การออกเสียง : artyleryjskie artyleryjskie [pl]
 • การออกเสียง : tarka tarka [pl]
 • การออกเสียง : elektrotechniczne elektrotechniczne [pl]
 • การออกเสียง : dzieża dzieża [pl]
 • การออกเสียง : rozwałkować rozwałkować [pl]
 • การออกเสียง : szykowanie szykowanie [pl]
 • การออกเสียง : bez należytego przygotowania bez należytego przygotowania [pl]