หมวดหมู่:

przestań ~ nam ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzestań ~ nam ~

  • การออกเสียง : mydlić oczy
    mydlić oczy [pl]