หมวดหมู่:

przemyśleć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzemyśleć

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : przemyśliwać przemyśliwać [pl]
 • การออกเสียง : nieprzemyślany nieprzemyślany [pl]
 • การออกเสียง : przemyślenie przemyślenie [pl]
 • การออกเสียง : przemyślenia przemyślenia [pl]
 • การออกเสียง : przemyślane przemyślane [pl]
 • การออกเสียง : nagłowić się nagłowić się [pl]
 • การออกเสียง : na chłodno na chłodno [pl]
 • การออกเสียง : nierozwaga nierozwaga [pl]
 • การออกเสียง : przemyślawszy przemyślawszy [pl]
 • การออกเสียง : nieprzemyślane nieprzemyślane [pl]