หมวดหมู่:

przechytrzyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzechytrzyć

  • การออกเสียง : podchwytliwy podchwytliwy [pl]
  • การออกเสียง : podchwytliwie podchwytliwie [pl]
  • การออกเสียง : zrobić w konia zrobić w konia [pl]
  • การออกเสียง : nabić w butelkę nabić w butelkę [pl]
  • การออกเสียง : podchwytliwa podchwytliwa [pl]
  • การออกเสียง : wycykać wycykać [pl]