หมวดหมู่:

provinces of Sweden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprovinces of Sweden

 • การออกเสียง : Skåne Skåne [sv]
 • การออกเสียง : Dalarna Dalarna [sv]
 • การออกเสียง : Småland Småland [sv]
 • การออกเสียง : Södermanland Södermanland [sv]
 • การออกเสียง : Västmanland Västmanland [sv]
 • การออกเสียง : Gotland Gotland [sv]
 • การออกเสียง : Östergötland Östergötland [sv]
 • การออกเสียง : Bohuslän Bohuslän [sv]
 • การออกเสียง : Blekinge Blekinge [sv]
 • การออกเสียง : Västergötland Västergötland [sv]
 • การออกเสียง : Öland Öland [sv]
 • การออกเสียง : Härjedalen Härjedalen [sv]
 • การออกเสียง : Halland Halland [sv]
 • การออกเสียง : Ångermanland Ångermanland [sv]
 • การออกเสียง : Värmland Värmland [sv]
 • การออกเสียง : Hälsingland Hälsingland [sv]
 • การออกเสียง : Västerbotten Västerbotten [sv]
 • การออกเสียง : Medelpad Medelpad [sv]
 • การออกเสียง : Lappland Lappland [sv]
 • การออกเสียง : Dalsland Dalsland [sv]
 • การออกเสียง : Norrbotten Norrbotten [sv]
 • การออกเสียง : Jämtland Jämtland [sv]
 • การออกเสียง : Gästrikland Gästrikland [sv]
 • การออกเสียง : Uppland Uppland [sv]
 • การออกเสียง : Närke Närke [sv]