หมวดหมู่:

pronouns (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronouns (tt)

 • การออกเสียง : без без [tt]
 • การออกเสียง : кем кем [ru]
 • การออกเสียง : кайда кайда [tt]
 • การออกเสียง : мин мин [tt]
 • การออกเสียง : ни ни [tt]
 • การออกเสียง : кайчан кайчан [tt]
 • การออกเสียง : ничәшәрләп ничәшәрләп [tt]
 • การออกเสียง : шулай шулай [tt]
 • การออกเสียง : Кайсы Кайсы [chm]
 • การออกเสียง : җыенысы җыенысы [tt]
 • การออกเสียง : ниткән ниткән [tt]
 • การออกเสียง : үз үз [tt]
 • การออกเสียง : теге теге [tt]
 • การออกเสียง : тегендә тегендә [tt]
 • การออกเสียง : һәркем һәркем [tt]
 • การออกเสียง : каядыр каядыр [tt]
 • การออกเสียง : нинди нинди [tt]
 • การออกเสียง : кемнеңдер кемнеңдер [tt]
 • การออกเสียง : ул ул [tt]
 • การออกเสียง : үзебезгә үзебезгә [tt]
 • การออกเสียง : бөтен бөтен [tt]
 • การออกเสียง : һәммәсе һәммәсе [tt]
 • การออกเสียง : һәр һәр [tt]
 • การออกเสียง : аңардан аңардан [tt]
 • การออกเสียง : никтер никтер [tt]
 • การออกเสียง : беркемгә беркемгә [tt]
 • การออกเสียง : барысын барысын [tt]
 • การออกเสียง : үземнеке үземнеке [tt]
 • การออกเสียง : һәркемнең һәркемнең [tt]
 • การออกเสียง : шушы шушы [tt]
 • การออกเสียง : Анда Анда [tt]
 • การออกเสียง : барлык барлык [tt]
 • การออกเสียง : сез сез [tt]
 • การออกเสียง : болар болар [tt]
 • การออกเสียง : мине мине [tt]
 • การออกเสียง : аңарда аңарда [tt]
 • การออกเสียง : һичберәү һичберәү [tt]
 • การออกเสียง : һәркайсының һәркайсының [tt]
 • การออกเสียง : һич һич [tt]
 • การออกเสียง : миндә миндә [tt]
 • การออกเสียง : ниндирәк ниндирәк [tt]
 • การออกเสียง : барысы барысы [tt]
 • การออกเสียง : тегеләй тегеләй [tt]
 • การออกเสียง : барысында барысында [tt]
 • การออกเสียง : Алай Алай [tt]
 • การออกเสียง : шуны шуны [tt]
 • การออกเสียง : бу бу [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәгәдер нәрсәгәдер [tt]
 • การออกเสียง : бернинди бернинди [tt]
 • การออกเสียง : нихәтле нихәтле [tt]
 • การออกเสียง : кая кая [tt]
 • การออกเสียง : кай кай [tt]
 • การออกเสียง : тегенди тегенди [tt]
 • การออกเสียง : ничек ничек [tt]
 • การออกเสียง : берникадәр берникадәр [tt]
 • การออกเสียง : шунда шунда [tt]
 • การออกเสียง : монда монда [tt]
 • การออกเสียง : миңа миңа [tt]
 • การออกเสียง : үзеннән үзеннән [tt]
 • การออกเสียง : аларга аларга [tt]
 • การออกเสียง : кайсыберсен кайсыберсен [tt]
 • การออกเสียง : һәркемдәге һәркемдәге [tt]
 • การออกเสียง : һәрберебез һәрберебез [tt]
 • การออกเสียง : тегесендәге тегесендәге [tt]
 • การออกเสียง : алардан алардан [tt]
 • การออกเสียง : үзләренеке үзләренеке [tt]
 • การออกเสียง : аларнымы аларнымы [tt]
 • การออกเสียง : моңарга моңарга [tt]
 • การออกเสียง : тегеләрнеке тегеләрнеке [tt]
 • การออกเสียง : һәркайсыгыз һәркайсыгыз [tt]
 • การออกเสียง : барчабыздагы барчабыздагы [tt]
 • การออกเสียง : аңарга аңарга [tt]
 • การออกเสียง : һәркемдә һәркемдә [tt]
 • การออกเสียง : нәрсәнедер нәрсәнедер [tt]
 • การออกเสียง : тегеннән тегеннән [tt]
 • การออกเสียง : һәрберегездә һәрберегездә [tt]
 • การออกเสียง : үзегездәге үзегездәге [tt]
 • การออกเสียง : барысына барысына [tt]
 • การออกเสียง : берәүдә берәүдә [tt]
 • การออกเสียง : бары бары [tt]
 • การออกเสียง : алар алар [tt]
 • การออกเสียง : һәммәгезнең һәммәгезнең [tt]
 • การออกเสียง : һичберсен һичберсен [tt]
 • การออกเสียง : берәү берәү [tt]
 • การออกเสียง : моның моның [tt]
 • การออกเสียง : һәммәбездән һәммәбездән [tt]
 • การออกเสียง : барыбыздагы барыбыздагы [tt]
 • การออกเสียง : безгәме безгәме [tt]
 • การออกเสียง : һәммәбез һәммәбез [tt]
 • การออกเสียง : миңамы миңамы [tt]
 • การออกเสียง : күпме күпме [tt]
 • การออกเสียง : аныкымы аныкымы [tt]
 • การออกเสียง : шуларда шуларда [tt]
 • การออกเสียง : бернихәтле бернихәтле [tt]
 • การออกเสียง : үзләреннән үзләреннән [tt]
 • การออกเสียง : үзегезне үзегезне [tt]
 • การออกเสียง : һәрнәрсә һәрнәрсә [tt]
 • การออกเสียง : нигә нигә [tt]
 • การออกเสียง : үзләрендә үзләрендә [tt]
 • การออกเสียง : кемнәндер кемнәндер [tt]