หมวดหมู่:

pronoun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronoun

 • การออกเสียง : kovrədə kovrədə [tly]
 • การออกเสียง : اُن اُن [ur]
 • การออกเสียง : جسکا جسکا [ur]
 • การออกเสียง : کِس کِس [ur]
 • การออกเสียง : مُطْلَقَہ مُطْلَقَہ [ur]
 • การออกเสียง : جسکی جسکی [ur]
 • การออกเสียง : جُو جُو [ur]
 • การออกเสียง : کِسکی کِسکی [ur]
 • การออกเสียง : اِس اِس [ur]
 • การออกเสียง : ایک بھی ایک بھی [ur]
 • การออกเสียง : اُس اُس [ur]
 • การออกเสียง : جس کا جس کا [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : itjimwe itjimwe [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : koozo koozo [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ldwee ldwee [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ସେ ସେ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျမ ကျမ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : နင်တို့ နင်တို့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : သူတို့ သူတို့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñoqa ñoqa [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : qamkuna qamkuna [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : בטחנות בטחנות [he] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ସେମାନେ ସେମାନେ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျွန်တော် ကျွန်တော် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဘယ်သူ ဘယ်သူ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : သူမ သူမ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျွန်မ ကျွန်မ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဘာ ဘာ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : သူများ သူများ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ə ə [tly] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñoqanchik ñoqanchik [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခင်ဗျား ခင်ဗျား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : မင်း မင်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : əglə əglə [tly] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñoqayku ñoqayku [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : yati yati [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ଆମେ ଆମେ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငါ ငါ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : မည်သည် မည်သည် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ତୁ ତୁ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငါတို့ ငါတို့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : မည်သူ မည်သူ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kooro kooro [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ndari ku ndari ku [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : paykuna paykuna [qu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ତୁମେ ତୁମେ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဒါ ဒါ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ရှင် ရှင် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : koowo koowo [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kwati kwati [yey] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ମୁଁ ମୁଁ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျနော် ကျနော် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : နင် နင် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : သူ သူ [my] รอการออกเสียง