หมวดหมู่:

pronoms possessius

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronoms possessius

  • การออกเสียง : teu teu [pt]