หมวดหมู่:

pronomina personale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronomina personale

  • การออกเสียง : je je [fr]