หมวดหมู่:

pronomes persoais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronomes persoais

 • การออกเสียง : vos vos [es]
 • การออกเสียง : consigo consigo [es]
 • การออกเสียง : connosco connosco [gl]
 • การออกเสียง : vós vós [pt]
 • การออกเสียง : elas elas [pt]
 • การออกเสียง : lle lle [cy]
 • การออกเสียง : vosoutros vosoutros [gl]
 • การออกเสียง : vosoutras vosoutras [gl]
 • การออกเสียง : convosco convosco [pt]
 • การออกเสียง : comigo comigo [pt]
 • การออกเสียง : lles lles [gl]
 • การออกเสียง : nosoutras nosoutras [gl]
 • การออกเสียง : nosoutros nosoutros [gl]