หมวดหมู่:

prośba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprośba

 • การออกเสียง : wesprzyjmy wesprzyjmy [pl]
 • การออกเสียง : wynieś wynieś [pl]
 • การออกเสียง : Zjedz coś, kochanie. Zjedz coś, kochanie. [pl]
 • การออกเสียง : przycisz przycisz [pl]
 • การออกเสียง : ścigaj ścigaj [pl]
 • การออกเสียง : wstawaj wstawaj [pl]
 • การออกเสียง : kompromituj się kompromituj się [pl]
 • การออกเสียง : Julio! Zostań! Julio! Zostań! [pl]
 • การออกเสียง : wspomóż wspomóż [pl]
 • การออกเสียง : płacz płacz [pl]
 • การออกเสียง : powiadomcie powiadomcie [pl]
 • การออกเสียง : Ożeń się Ożeń się [pl]
 • การออกเสียง : Zachowajmy spokój. Zachowajmy spokój. [pl]
 • การออกเสียง : rozłóżcie rozłóżcie [pl]
 • การออกเสียง : połóż połóż [pl]
 • การออกเสียง : weźcie weźcie [pl]
 • การออกเสียง : Uczmy się Uczmy się [pl]
 • การออกเสียง : usiądźcie usiądźcie [pl]
 • การออกเสียง : odchodź odchodź [pl]
 • การออกเสียง : odwracaj odwracaj [pl]
 • การออกเสียง : zwilż zwilż [pl]
 • การออกเสียง : oddaj oddaj [pl]
 • การออกเสียง : Zaczynajmy Zaczynajmy [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy przejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : uważaj uważaj [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy się przejdźmy się [pl]
 • การออกเสียง : podajcie podajcie [pl]
 • การออกเสียง : pośpieszcie się pośpieszcie się [pl]
 • การออกเสียง : przypuśćmy przypuśćmy [pl]
 • การออกเสียง : naciskaj naciskaj [pl]
 • การออกเสียง : mówcie mówcie [pl]
 • การออกเสียง : szepnij szepnij [pl]
 • การออกเสียง : wyjdź wyjdź [pl]
 • การออกเสียง : zacznij zacznij [pl]
 • การออกเสียง : podejdź podejdź [pl]
 • การออกเสียง : dorzucajcie dorzucajcie [pl]
 • การออกเสียง : zbliż się zbliż się [pl]
 • การออกเสียง : Uspokój się! Uspokój się! [pl]
 • การออกเสียง : przyślij przyślij [pl]
 • การออกเสียง : wyklaruj wyklaruj [pl]
 • การออกเสียง : napisz napisz [pl]
 • การออกเสียง : spotykajmy się spotykajmy się [pl]
 • การออกเสียง : posuńcie się posuńcie się [pl]
 • การออกเสียง : Zgłoś Zgłoś [pl]
 • การออกเสียง : przestańcie przestańcie [pl]
 • การออกเสียง : patrzcie patrzcie [pl]
 • การออกเสียง : rozchyl rozchyl [pl]
 • การออกเสียง : przynieś przynieś [pl]
 • การออกเสียง : rozwiąż mnie rozwiąż mnie [pl]
 • การออกเสียง : wylecz wylecz [pl]
 • การออกเสียง : dyskutuj dyskutuj [pl]
 • การออกเสียง : zajeżdżaj zajeżdżaj [pl]
 • การออกเสียง : usiądźmy usiądźmy [pl]
 • การออกเสียง : Wytłumacz się! Wytłumacz się! [pl]
 • การออกเสียง : podrzućcie podrzućcie [pl]
 • การออกเสียง : pokimajcie pokimajcie [pl]
 • การออกเสียง : zamów zamów [pl]
 • การออกเสียง : pij pij [tlh]
 • การออกเสียง : oprowadź oprowadź [pl]
 • การออกเสียง : zluzuj zluzuj [pl]
 • การออกเสียง : kupcie kupcie [pl]
 • การออกเสียง : posmakuj posmakuj [pl]
 • การออกเสียง : Biegaj Biegaj [pl]
 • การออกเสียง : jedź jedź [pl]
 • การออกเสียง : pobłogosław pobłogosław [pl]
 • การออกเสียง : wyszukaj wyszukaj [pl]
 • การออกเสียง : Zdecyduj się czy Zdecyduj się czy [pl]
 • การออกเสียง : Wyzbądź się Wyzbądź się [pl]
 • การออกเสียง : zażywaj zażywaj [pl]
 • การออกเสียง : uprośćmy uprośćmy [pl]
 • การออกเสียง : rozkaż rozkaż [pl]
 • การออกเสียง : usuń usuń [an]
 • การออกเสียง : załóż załóż [pl]
 • การออกเสียง : zachowuj się zachowuj się [pl]
 • การออกเสียง : Rozgość się! Rozgość się! [pl]
 • การออกเสียง : czuj czuj [pl]
 • การออกเสียง : pozwólmy pozwólmy [pl]
 • การออกเสียง : zjedz zjedz [pl]
 • การออกเสียง : pozwólcie pozwólcie [pl]
 • การออกเสียง : Zrozum Zrozum [pl]
 • การออกเสียง : wracajcie wracajcie [pl]
 • การออกเสียง : ruszaj ruszaj [pl]
 • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
 • การออกเสียง : Przyjrzyj się Przyjrzyj się [pl]
 • การออกเสียง : Przeżegnaj się Przeżegnaj się [pl]
 • การออกเสียง : Wyjdźmy stąd! Wyjdźmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : Zwiększ! Zwiększ! [pl]
 • การออกเสียง : przedłużajcie przedłużajcie [pl]
 • การออกเสียง : Zgódź się! Zgódź się! [pl]
 • การออกเสียง : Naucz mnie Naucz mnie [pl]
 • การออกเสียง : odetnij odetnij [pl]
 • การออกเสียง : zasiądźmy zasiądźmy [pl]
 • การออกเสียง : Odetchnij Odetchnij [pl]
 • การออกเสียง : Uczyń Uczyń [pl]
 • การออกเสียง : pozwól pozwól [pl]
 • การออกเสียง : chodźmy chodźmy [pl]
 • การออกเสียง : Pomódlcie się za mnie Pomódlcie się za mnie [pl]
 • การออกเสียง : Ukaż się! Ukaż się! [pl]
 • การออกเสียง : Zgódźmy się Zgódźmy się [pl]
 • การออกเสียง : Oszczędź Oszczędź [pl]