หมวดหมู่:

prośba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprośba

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : pocałuj mnie pocałuj mnie [pl]
 • การออกเสียง : wracaj wracaj [pl]
 • การออกเสียง : ruszaj ruszaj [pl]
 • การออกเสียง : pij pij [tlh]
 • การออกเสียง : pomówmy pomówmy [pl]
 • การออกเสียง : zmiłuj się zmiłuj się [pl]
 • การออกเสียง : śpiesz się śpiesz się [pl]
 • การออกเสียง : zagłosuj zagłosuj [pl]
 • การออกเสียง : wracajcie wracajcie [pl]
 • การออกเสียง : uprośćmy uprośćmy [pl]
 • การออกเสียง : zapomnij zapomnij [pl]
 • การออกเสียง : przyjrzyjmy się przyjrzyjmy się [pl]
 • การออกเสียง : usuń usuń [an]
 • การออกเสียง : pospiesz się pospiesz się [pl]
 • การออกเสียง : postępuj postępuj [pl]
 • การออกเสียง : Szanowny Panie Szanowny Panie [pl]
 • การออกเสียง : przestańmy przestańmy [pl]
 • การออกเสียง : pozwól pozwól [pl]
 • การออกเสียง : najedź najedź [pl]
 • การออกเสียง : Przyjrzyj się Przyjrzyj się [pl]
 • การออกเสียง : Jedz Jedz [pl]
 • การออกเสียง : powtórz powtórz [pl]
 • การออกเสียง : zjedz zjedz [pl]
 • การออกเสียง : uważaj uważaj [pl]
 • การออกเสียง : Oszczędź Oszczędź [pl]
 • การออกเสียง : Zgódź się! Zgódź się! [pl]
 • การออกเสียง : doprosić się doprosić się [pl]
 • การออกเสียง : Ukaż się! Ukaż się! [pl]
 • การออกเสียง : przystać przystać [pl]
 • การออกเสียง : weź mnie weź mnie [pl]
 • การออกเสียง : do­pomóż do­pomóż [pl]
 • การออกเสียง : Wyjdźmy stąd! Wyjdźmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : odkryj odkryj [pl]
 • การออกเสียง : zachowuj się zachowuj się [pl]
 • การออกเสียง : pozwólmy pozwólmy [pl]
 • การออกเสียง : zażywaj zażywaj [pl]
 • การออกเสียง : czuj czuj [pl]
 • การออกเสียง : pójdź pójdź [pl]
 • การออกเสียง : Rozgość się! Rozgość się! [pl]
 • การออกเสียง : uniżony uniżony [pl]
 • การออกเสียง : próśb próśb [pl]
 • การออกเสียง : przystańmy przystańmy [pl]
 • การออกเสียง : Przeżegnaj się Przeżegnaj się [pl]
 • การออกเสียง : Pomódlcie się za mnie Pomódlcie się za mnie [pl]
 • การออกเสียง : burz burz [pl]
 • การออกเสียง : Odetchnij Odetchnij [pl]
 • การออกเสียง : po­staraj się po­staraj się [pl]
 • การออกเสียง : żyj żyj [pl]
 • การออกเสียง : pozwólcie pozwólcie [pl]
 • การออกเสียง : Zwiększ! Zwiększ! [pl]
 • การออกเสียง : chodźmy chodźmy [pl]
 • การออกเสียง : z poważaniem z poważaniem [pl]
 • การออกเสียง : dorzuć dorzuć [pl]
 • การออกเสียง : wyszukaj wyszukaj [pl]
 • การออกเสียง : zasiądźmy zasiądźmy [pl]
 • การออกเสียง : wejdźmy wejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : Schudnij Schudnij [pl]
 • การออกเสียง : łaski łaski [pl]
 • การออกเสียง : płacz płacz [pl]
 • การออกเสียง : nasyp nasyp [pl]
 • การออกเสียง : pokrój pokrój [pl]
 • การออกเสียง : Proszę zaczekać Proszę zaczekać [pl]
 • การออกเสียง : Uczyń Uczyń [pl]
 • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
 • การออกเสียง : odłam odłam [pl]
 • การออกเสียง : Zgódźmy się Zgódźmy się [pl]
 • การออกเสียง : Szanowna Pani Szanowna Pani [pl]
 • การออกเสียง : Zjedz coś, kochanie. Zjedz coś, kochanie. [pl]
 • การออกเสียง : żarliwa żarliwa [pl]
 • การออกเสียง : patrzcie patrzcie [pl]
 • การออกเสียง : idźcie idźcie [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : Wsadź! Wsadź! [pl]
 • การออกเสียง : usilna usilna [pl]
 • การออกเสียง : Zrozum Zrozum [pl]
 • การออกเสียง : palnij palnij [pl]
 • การออกเสียง : rozkaż rozkaż [pl]
 • การออกเสียง : Nałóż Nałóż [pl]
 • การออกเสียง : Wyzbądź się Wyzbądź się [pl]
 • การออกเสียง : Doładuj Doładuj [pl]
 • การออกเสียง : odetnij odetnij [pl]
 • การออกเสียง : jedź jedź [pl]
 • การออกเสียง : puśćcie puśćcie [pl]
 • การออกเสียง : przedłużajcie przedłużajcie [pl]
 • การออกเสียง : chodźcie chodźcie [pl]
 • การออกเสียง : załóż załóż [pl]
 • การออกเสียง : pobłogosław pobłogosław [pl]
 • การออกเสียง : módl się módl się [pl]
 • การออกเสียง : połóż połóż [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy przejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : Litości Litości [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy się przejdźmy się [pl]
 • การออกเสียง : Uspokój się! Uspokój się! [pl]
 • การออกเสียง : Naucz mnie Naucz mnie [pl]
 • การออกเสียง : Biegaj Biegaj [pl]
 • การออกเสียง : ścigaj ścigaj [pl]
 • การออกเสียง : wiedz wiedz [pl]
 • การออกเสียง : wstawaj wstawaj [pl]
 • การออกเสียง : usiądźcie usiądźcie [pl]