หมวดหมู่:

president Chinese republic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpresident Chinese republic

  • การออกเสียง : Xi Jinping
    Xi Jinping [en]