หมวดหมู่:

pres. di porre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpres. di porre

  • การออกเสียง : Pongo Pongo [it]