หมวดหมู่:

prepostions in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprepostions in French

  • การออกเสียง : dans dans [fr]
  • การออกเสียง : derrière derrière [fr]