หมวดหมู่:

prepositions in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprepositions in French

  • การออกเสียง : dans dans [fr]
  • การออกเสียง : sur sur [fr]
  • การออกเสียง : à à [fr]
  • การออกเสียง : entre entre [fr]
  • การออกเสียง : derrière derrière [fr]
  • การออกเสียง : sous sous [fr]
  • การออกเสียง : devant devant [fr]
  • การออกเสียง : au sujet de au sujet de [fr]