หมวดหมู่:

Preposicións

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPreposicións

 • การออกเสียง : des des [fr]
 • การออกเสียง : só [pt]
 • การออกเสียง : por por [es]
 • การออกเสียง : sobre sobre [es]
 • การออกเสียง : entre entre [fr]
 • การออกเสียง : desde desde [es]
 • การออกเสียง : baixo baixo [pt]
 • การออกเสียง : contra contra [es]
 • การออกเสียง : durante durante [it]
 • การออกเสียง : conforme conforme [es]
 • การออกเสียง : após após [hu]
 • การออกเสียง : antes de antes de [es]
 • การออกเสียง : aga aga [cs]
 • การออกเสียง : tras tras [es]
 • การออกเสียง : cerca de cerca de [es]
 • การออกเสียง : por causa de por causa de [gl]
 • การออกเสียง : mediante mediante [es]
 • การออกเสียง : a través de a través de [es]
 • การออกเสียง : en lugar de en lugar de [es]
 • การออกเสียง : a pesar de a pesar de [es]
 • การออกเสียง : acerca de acerca de [es]
 • การออกเสียง : sacado sacado [pt]
 • การออกเสียง : dende dende [ast]
 • การออกเสียง : en vez de en vez de [es]
 • การออกเสียง : sacando sacando [pt]
 • การออกเสียง : en favor de en favor de [gl]
 • การออกเสียง : perante perante [gl]
 • การออกเสียง : a causa de a causa de [es]
 • การออกเสียง : consonte consonte [gl]
 • การออกเสียง : atrás de atrás de [gl]
 • การออกเสียง : derredor de derredor de [gl]
 • การออกเสียง : bardante de bardante de [gl]
 • การออกเสียง : sobre de sobre de [gl]
 • การออกเสียง : fronte a fronte a [gl]
 • การออกเสียง : ó pé de ó pé de [gl]
 • การออกเสียง : ademais de ademais de [gl]
 • การออกเสียง : fóra de fóra de [gl]
 • การออกเสียง : enriba de enriba de [gl]
 • การออกเสียง : tocante a tocante a [gl]
 • การออกเสียง : diante de diante de [gl]
 • การออกเสียง : agás agás [gl]
 • การออกเสียง : derriba de derriba de [gl]
 • การออกเสียง : senón senón [gl]
 • การออกเสียง : salvante salvante [pt]
 • การออกเสียง : contra de contra de [gl]
 • การออกเสียง : lonxe de lonxe de [gl]
 • การออกเสียง : por cousa de por cousa de [gl]
 • การออกเสียง : por mor de por mor de [ast]
 • การออกเสียง : á beira de á beira de [gl]
 • การออกเสียง : cas de cas de [gl]
 • การออกเสียง : bardante bardante [gl]
 • การออกเสียง : a diferenza de a diferenza de [gl]
 • การออกเสียง : encima de encima de [es]
 • การออกเสียง : alén de alén de [gl]
 • การออกเสียง : arriba de arriba de [gl]
 • การออกเสียง : amais de amais de [gl]
 • การออกเสียง : quitando quitando [gl]
 • การออกเสียง : por culpa de por culpa de [es]
 • การออกเสียง : riba de riba de [gl]
 • การออกเสียง : beira de beira de [gl]
 • การออกเสียง : por ante por ante [gl]
 • การออกเสียง : ó par de ó par de [gl]
 • การออกเสียง : canda canda [gl]
 • การออกเสียง : a forza de a forza de [gl]
 • การออกเสียง : a prol de a prol de [gl]
 • การออกเสียง : encol de encol de [gl]
 • การออกเสียง : despois de despois de [gl]
 • การออกเสียง : arredor de arredor de [gl]
 • การออกเสียง : de par de de par de [gl]
 • การออกเสียง : cima de cima de [gl]
 • การออกเสียง : en fronte de en fronte de [gl]
 • การออกเสียง : en par de en par de [gl]
 • การออกเสียง : en troques de en troques de [gl]
 • การออกเสียง : aquén de aquén de [gl]
 • การออกเสียง : حرف جار حرف جار [ur]