หมวดหมู่:

prefecture-level city of china

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprefecture-level city of china

  • การออกเสียง : 洛陽 洛陽 [ja]
  • การออกเสียง : 紹興 紹興 [wuu]