หมวดหมู่:

Prešeren

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPrešeren

 • การออกเสียง : in in [en]
 • การออกเสียง : je je [fr]
 • การออกเสียง : Z Z [en]
 • การออกเสียง : last last [en]
 • การออกเสียง : le le [fr]
 • การออกเสียง : de de [fr]
 • การออกเสียง : take take [en]
 • การออกเสียง : V V [en]
 • การออกเสียง : up up [en]
 • การออกเสียง : K K [de]
 • การออกเสียง : so so [en]
 • การออกเสียง : se se [it]
 • การออกเสียง : dom dom [pl]
 • การออกเสียง : Dan Dan [es]
 • การออกเสียง : vi vi [eo]
 • การออกเสียง : ne ne [eo]
 • การออกเสียง : si si [fr]
 • การออกเสียง : jo jo [fi]
 • การออกเสียง : Prost Prost [ro]
 • การออกเสียง : ni ni [fr]
 • การออกเสียง : nas nas [tr]
 • การออกเสียง : bil bil [sv]
 • การออกเสียง : bo bo [da]
 • การออกเสียง : bog bog [en]
 • การออกเสียง : oko oko [cs]
 • การออกเสียง : kar kar [hu]
 • การออกเสียง : dobro dobro [sr]
 • การออกเสียง : ko ko [sv]
 • การออกเสียง : ki ki [hu]
 • การออกเสียง : nam nam [pl]
 • การออกเสียง : vince vince [en]
 • การออกเสียง : ves ves [es]
 • การออกเสียง : jiH jiH [tlh]
 • การออกเสียง : dni dni [cs]
 • การออกเสียง : ker ker [br]
 • การออกเสียง : ima ima [ja]
 • การออกเสียง : iz iz [sl]
 • การออกเสียง : čas čas [hr]
 • การออกเสียง : oblast oblast [en]
 • การออกเสียง : nov nov [tlh]
 • การออกเสียง : naše naše [sl]
 • การออกเสียง : slovenski slovenski [sl]
 • การออกเสียง : zato zato [sl]
 • การออกเสียง : Strah Strah [hr]
 • การออกเสียง : grom grom [it]
 • การออกเสียง : naš naš [sr]
 • การออกเสียง : Budi Budi [ind]
 • การออกเสียง : pije pije [cs]
 • การออกเสียง : strup strup [pl]
 • การออกเสียง : sprava sprava [sl]
 • การออกเสียง : živi živi [hr]
 • การออกเสียง : veselo veselo [cs]
 • การออกเสียง : vam vam [oc]
 • การออกเสียง : vrag vrag [sl]
 • การออกเสียง : vaša vaša [sk]
 • การออกเสียง : vsi vsi [cs]
 • การออกเสียง : sosed sosed [sl]
 • การออกเสียง : naj naj [za]
 • การออกเสียง : naša naša [sk]
 • การออกเสียง : še še [sl]
 • การออกเสียง : kakor kakor [sv]
 • การออกเสียง : Vse Vse [sl]
 • การออกเสียง : Zdravljica Zdravljica [sl]
 • การออกเสียง : njih njih [hr]
 • การออกเสียง : smo smo [sl]
 • การออกเสียง : živé živé [cs]
 • การออกเสียง : sreča sreča [sl]
 • การออกเสียง : svet svet [sk]
 • การออกเสียง : nazaj nazaj [sl]
 • การออกเสียง : sonce sonce [sl]
 • การออกเสียง : rojak rojak [ms]
 • การออกเสียง : ljudi ljudi [bs]
 • การออกเสียง : Hodi Hodi [mr]
 • การออกเสียง : krvi krvi [cs]
 • การออกเสียง : vsak vsak [cs]
 • การออกเสียง : deželo deželo [sl]
 • การออกเสียง : zase zase [cs]
 • การออกเสียง : naprej naprej [sl]
 • การออกเสียง : mejak mejak [sl]
 • การออกเสียง : utopi utopi [sv]
 • การออกเสียง : koder koder [da]
 • การออกเสียง : slava slava [it]
 • การออกเสียง : žile žile [sl]
 • การออกเสียง : dekle dekle [sl]
 • การออกเสียง : zdaj zdaj [sl]
 • การออกเสียง : čast čast [hr]
 • การออกเสียง : oblakov oblakov [sl]
 • การออกเสียง : brate brate [sl]
 • การออกเสียง : sveta sveta [sl]
 • การออกเสียง : spet spet [sl]
 • การออกเสียง : sladkó sladkó [sl]
 • การออกเสียง : srcu srcu [sl]
 • การออกเสียง : boste boste [sl]
 • การออกเสียง : nàs nàs [sl]
 • การออกเสียง : trte trte [sl]
 • การออกเสียง : žívi žívi [sl]
 • การออกเสียง : vàs vàs [sl]
 • การออกเสียง : prsih prsih [sl]
 • การออกเสียง : očakov očakov [sl]
 • การออกเสียง : Slovencov Slovencov [sl]