• การออกเสียงคำว่า shovorčivý shovorčivý [sk]
 • การออกเสียงคำว่า trlica trlica [sk]
 • การออกเสียงคำว่า pápežstvo pápežstvo [sk]
 • การออกเสียงคำว่า palčok palčok [sk]
 • การออกเสียงคำว่า prstočok prstočok [sk]
 • การออกเสียงคำว่า bľadožltý bľadožltý [sk]
 • การออกเสียงคำว่า pamätný pamätný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า európsky európsky [sk]
 • การออกเสียงคำว่า víkendový víkendový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า utorňajší utorňajší [sk]
 • การออกเสียงคำว่า pondelkový pondelkový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า stredajší stredajší [sk]
 • การออกเสียงคำว่า pondelňajší pondelňajší [sk]
 • การออกเสียงคำว่า štvrtkový štvrtkový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า nedeľňajší nedeľňajší [sk]
 • การออกเสียงคำว่า nedeľný nedeľný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า sobotňajší sobotňajší [sk]
 • การออกเสียงคำว่า sobotný sobotný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า utorkový utorkový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า piatkový piatkový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า storočný storočný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า mesačný mesačný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า desaťročný desaťročný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า sekundový sekundový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า minútový minútový [sk]
 • การออกเสียงคำว่า tisícročný tisícročný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า hodinový hodinový [cs]
 • การออกเสียงคำว่า týždenný týždenný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า arktický arktický [sk]
 • การออกเสียงคำว่า oceánijský oceánijský [sk]