หมวดหมู่:

prídavné mená

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprídavné mená

 • การออกเสียง : ročný
  ročný [sk]
 • การออกเสียง : nedeľňajší
  nedeľňajší [sk]
 • การออกเสียง : africký
  africký [sk]
 • การออกเสียง : rockový
  rockový [sk]
 • การออกเสียง : americký
  americký [sk]
 • การออกเสียง : európsky
  európsky [sk]
 • การออกเสียง : letný
  letný [sk]
 • การออกเสียง : piatkový
  piatkový [sk]
 • การออกเสียง : sobotný
  sobotný [sk]
 • การออกเสียง : pondelkový
  pondelkový [sk]
 • การออกเสียง : jesenný
  jesenný [sk]
 • การออกเสียง : jarný
  jarný [sk]
 • การออกเสียง : tisícročný
  tisícročný [sk]
 • การออกเสียง : októbrový
  októbrový [sk]
 • การออกเสียง : decembrový
  decembrový [sk]
 • การออกเสียง : májový
  májový [cs]
 • การออกเสียง : shovorčivý
  shovorčivý [sk]
 • การออกเสียง : prstočok
  prstočok [sk]
 • การออกเสียง : januárový
  januárový [sk]
 • การออกเสียง : trlica
  trlica [sk]
 • การออกเสียง : pondelňajší
  pondelňajší [sk]
 • การออกเสียง : mesačný
  mesačný [sk]
 • การออกเสียง : palčok
  palčok [sk]
 • การออกเสียง : základný
  základný [sk]
 • การออกเสียง : sekundový
  sekundový [sk]
 • การออกเสียง : februárový
  februárový [sk]
 • การออกเสียง : marcový
  marcový [sk]
 • การออกเสียง : júnový
  júnový [sk]
 • การออกเสียง : stredajší
  stredajší [sk]
 • การออกเสียง : ázijský
  ázijský [sk]
 • การออกเสียง : pápežstvo
  pápežstvo [sk]
 • การออกเสียง : štvrtkový
  štvrtkový [sk]
 • การออกเสียง : nočný
  nočný [sk]
 • การออกเสียง : bľadožltý
  bľadožltý [sk]
 • การออกเสียง : septembrový
  septembrový [sk]
 • การออกเสียง : rokový
  rokový [sk]
 • การออกเสียง : arktický
  arktický [sk]
 • การออกเสียง : desaťročný
  desaťročný [sk]
 • การออกเสียง : utorňajší
  utorňajší [sk]
 • การออกเสียง : zimný
  zimný [sk]
 • การออกเสียง : júlový
  júlový [sk]
 • การออกเสียง : hodinový
  hodinový [cs]
 • การออกเสียง : storočný
  storočný [sk]
 • การออกเสียง : minútový
  minútový [sk]
 • การออกเสียง : sobotňajší
  sobotňajší [sk]
 • การออกเสียง : denný
  denný [sk]
 • การออกเสียง : austrálsky
  austrálsky [sk]
 • การออกเสียง : antarktický
  antarktický [sk]
 • การออกเสียง : víkendový
  víkendový [sk]
 • การออกเสียง : oceánijský
  oceánijský [sk]
 • การออกเสียง : pamätný
  pamätný [sk]
 • การออกเสียง : utorkový
  utorkový [sk]
 • การออกเสียง : nedeľný
  nedeľný [sk]
 • การออกเสียง : nulový
  nulový [sk]
 • การออกเสียง : aprílový
  aprílový [sk]
 • การออกเสียง : týždenný
  týždenný [sk]
 • การออกเสียง : radový
  radový [sk]
 • การออกเสียง : augustový
  augustový [sk]
 • การออกเสียง : novembrový
  novembrový [sk]