หมวดหมู่:

prídavné mená

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprídavné mená

 • การออกเสียง : ročný ročný [sk]
 • การออกเสียง : nedeľňajší nedeľňajší [sk]
 • การออกเสียง : africký africký [sk]
 • การออกเสียง : rockový rockový [sk]
 • การออกเสียง : americký americký [sk]
 • การออกเสียง : európsky európsky [sk]
 • การออกเสียง : letný letný [sk]
 • การออกเสียง : piatkový piatkový [sk]
 • การออกเสียง : sobotný sobotný [sk]
 • การออกเสียง : pondelkový pondelkový [sk]
 • การออกเสียง : jesenný jesenný [sk]
 • การออกเสียง : jarný jarný [sk]
 • การออกเสียง : tisícročný tisícročný [sk]
 • การออกเสียง : októbrový októbrový [sk]
 • การออกเสียง : decembrový decembrový [sk]
 • การออกเสียง : májový májový [cs]
 • การออกเสียง : shovorčivý shovorčivý [sk]
 • การออกเสียง : prstočok prstočok [sk]
 • การออกเสียง : januárový januárový [sk]
 • การออกเสียง : trlica trlica [sk]
 • การออกเสียง : pondelňajší pondelňajší [sk]
 • การออกเสียง : mesačný mesačný [sk]
 • การออกเสียง : palčok palčok [sk]
 • การออกเสียง : základný základný [sk]
 • การออกเสียง : sekundový sekundový [sk]
 • การออกเสียง : februárový februárový [sk]
 • การออกเสียง : marcový marcový [sk]
 • การออกเสียง : júnový júnový [sk]
 • การออกเสียง : stredajší stredajší [sk]
 • การออกเสียง : ázijský ázijský [sk]
 • การออกเสียง : pápežstvo pápežstvo [sk]
 • การออกเสียง : štvrtkový štvrtkový [sk]
 • การออกเสียง : nočný nočný [sk]
 • การออกเสียง : bľadožltý bľadožltý [sk]
 • การออกเสียง : septembrový septembrový [sk]
 • การออกเสียง : rokový rokový [sk]
 • การออกเสียง : arktický arktický [sk]
 • การออกเสียง : desaťročný desaťročný [sk]
 • การออกเสียง : utorňajší utorňajší [sk]
 • การออกเสียง : zimný zimný [sk]
 • การออกเสียง : júlový júlový [sk]
 • การออกเสียง : hodinový hodinový [cs]
 • การออกเสียง : storočný storočný [sk]
 • การออกเสียง : minútový minútový [sk]
 • การออกเสียง : sobotňajší sobotňajší [sk]
 • การออกเสียง : denný denný [sk]
 • การออกเสียง : austrálsky austrálsky [sk]
 • การออกเสียง : antarktický antarktický [sk]
 • การออกเสียง : víkendový víkendový [sk]
 • การออกเสียง : oceánijský oceánijský [sk]
 • การออกเสียง : pamätný pamätný [sk]
 • การออกเสียง : utorkový utorkový [sk]
 • การออกเสียง : nedeľný nedeľný [sk]
 • การออกเสียง : nulový nulový [sk]
 • การออกเสียง : aprílový aprílový [sk]
 • การออกเสียง : týždenný týždenný [sk]
 • การออกเสียง : radový radový [sk]
 • การออกเสียง : augustový augustový [sk]
 • การออกเสียง : novembrový novembrový [sk]