หมวดหมู่:

powtórka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpowtórka

  • การออกเสียง : bis bis [de]
  • การออกเสียง : powtórzyć powtórzyć [pl]
  • การออกเสียง : literowo literowo [pl]
  • การออกเสียง : przerysowywanie przerysowywanie [pl]
  • การออกเสียง : ponowienie ponowienie [pl]
  • การออกเสียง : niepowtarzalnie niepowtarzalnie [pl]