หมวดหมู่:

powitanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpowitanie

 • การออกเสียง : Dzień dobry! Dzień dobry! [pl]
 • การออกเสียง : Ahoj! Ahoj! [pl]
 • การออกเสียง : oschłe oschłe [pl]
 • การออกเสียง : darz bór darz bór [pl]
 • การออกเสียง : nowoprzybyła nowoprzybyła [pl]
 • การออกเสียง : Witajcie Witajcie [pl]
 • การออกเสียง : Czołem! Czołem! [pl]
 • การออกเสียง : wycałować wycałować [pl]
 • การออกเสียง : entuzjastyczne entuzjastyczne [pl]
 • การออกเสียง : nowoprzybyły nowoprzybyły [pl]
 • การออกเสียง : Prezentuj broń! Prezentuj broń! [pl]
 • การออกเสียง : niegościnne niegościnne [pl]
 • การออกเสียง : gorące gorące [pl]
 • การออกเสียง : całowanie całowanie [pl]
 • การออกเสียง : uściskać uściskać [pl]
 • การออกเสียง : radosne radosne [pl]
 • การออกเสียง : Witaj, Karolinko! Witaj, Karolinko! [pl]
 • การออกเสียง : Witam cię, Wojtku! Witam cię, Wojtku! [pl]
 • การออกเสียง : Siemasz Siemasz [pl]
 • การออกเสียง : lodowato lodowato [pl]
 • การออกเสียง : tłumne tłumne [pl]
 • การออกเสียง : nowoprzybyłe nowoprzybyłe [pl]
 • การออกเสียง : po przywitaniu po przywitaniu [pl]