หมวดหมู่:

Powiedz prawdę

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPowiedz prawdę

  • การออกเสียง : dobrze dobrze [pl]