หมวดหมู่:

powieściopisarka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpowieściopisarka

  • การออกเสียง : Stanisława Przybyszewska Stanisława Przybyszewska [pl]
  • การออกเสียง : Zofia Kossak Zofia Kossak [pl]
  • การออกเสียง : Zofia Nałkowska Zofia Nałkowska [pl]
  • การออกเสียง : literatka literatka [pl]
  • การออกเสียง : Eliza Orzeszkowa Eliza Orzeszkowa [pl]
  • การออกเสียง : pisarka pisarka [pl]