หมวดหมู่:

powieściopisarka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpowieściopisarka

 • การออกเสียง : Stanisława Przybyszewska
  Stanisława Przybyszewska [pl]
 • การออกเสียง : Zofia Kossak
  Zofia Kossak [pl]
 • การออกเสียง : Zofia Nałkowska
  Zofia Nałkowska [pl]
 • การออกเสียง : literatka
  literatka [pl]
 • การออกเสียง : Eliza Orzeszkowa
  Eliza Orzeszkowa [pl]
 • การออกเสียง : pisarka
  pisarka [pl]