หมวดหมู่:

potajemnie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpotajemnie

  • การออกเสียง : przenoszony przenoszony [pl]
  • การออกเสียง : spotykać się spotykać się [pl]
  • การออกเสียง : w tajemnicy w tajemnicy [pl]
  • การออกเสียง : komunikowanie się komunikowanie się [pl]