หมวดหมู่:

poranek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงporanek

  • การออกเสียง : burzowy burzowy [pl]
  • การออกเสียง : dzionek dzionek [pl]
  • การออกเสียง : majowy majowy [pl]
  • การออกเสียง : nastrojowy nastrojowy [pl]
  • การออกเสียง : piać piać [pl]
  • การออกเสียง : ranny ptaszek ranny ptaszek [pl]
  • การออกเสียง : śniadanko śniadanko [pl]
  • การออกเสียง : zorza zorza [pl]