หมวดหมู่:

porównywać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงporównywać

  • การออกเสียง : porównywarka porównywarka [pl]
  • การออกเสียง : porównać porównać [pl]
  • การออกเสียง : porównywalny porównywalny [pl]
  • การออกเสียง : porównanie porównanie [pl]
  • การออกเสียง : nieporównywalne nieporównywalne [pl]
  • การออกเสียง : nieporównywalnie nieporównywalnie [pl]
  • การออกเสียง : nieporównywalna nieporównywalna [pl]