หมวดหมู่:

polityczna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolityczna

  • การออกเสียง : arena arena [es]
  • การออกเสียง : orientacja orientacja [pl]
  • การออกเสียง : poprawność polityczna poprawność polityczna [pl]